Bestemmingsplannen Loosduinen

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Hier vindt u de bestemmingsplannen die ná 1 juli 2008 als ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd en die vallen binnen het stadsdeel Loosduinen.

Welk bestemmingsplan geldt in uw wijk?

Bekijk de kaart met de bestemmingsplannen

Zie ook Wat is een bestemmingsplan?

Gepubliceerd: 4 november 2009Laatste wijziging: 29 juni 2018