Neherkade - Bestemmingsplan en Milieueffectrapport

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Neherkade ligt vanaf 8 augustus 2014 ter inzage.

Vanaf 8 augustus 2014 ligt het bestemmingsplan Neherkade ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 30 juli 2014. Het beroep is ongegrond verklaard. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan Neherkade ingaande 30 juli 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

De uitspraak en het bestemmingsplan zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlagen

Het bestemmingsplan Neherkade bestaat uit:

Toelichting (PDF, 6,8 MB)
Regels (incl. bijlagen) (PDF, 2,1 MB)
Plankaart (PDF, 2,1 MB)

De volgende documenten hebben betrekking op het Milieueffectrapport Neherkade:

Milieueffectrapport (PDF, 6,3 MB)
Milieueffectrapport (samenvatting) (PDF, 1,4 MB)
Achtergrondrapport Externe veiligheid (PDF, 4,1 MB)
Achtergrondrapport Ruimtelijke kwaliteit (PDF, 2,8 MB)
Achtergrondrapport Bodem (PDF, 4,7 MB)
Achtergrondrapport Ecologie (PDF, 2 MB)
Achtergrondrapport Gezondheid (PDF, 1,7 MB)
Achtergrondrapport Luchtkwaliteit (PDF, 15 MB)
Achtergrondrapport Verkeer (PDF, 1,9 MB)
Achtergrondrapport Geluid (PDF, 24,9 MB)
Achtergrondrapport Water (PDF, 2,6 MB)

Zie ook:

raadsvoorstel/-besluit 75 (PDF, 417,7 kB)
Nota van Antwoord MER Neherkade (PDF, 80,6 kB)
Uitspraak Raad van State voorlopige voorziening, d.d. 3 oktober 2013 (PDF, 172 kB)
Uitspraak Raad van State beroep, d.d. 30 juli 2014 (PDF, 67,6 kB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de (plan)kaart(en) is een handleiding beschikbaar:

Handleiding (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 5 augustus 2014Laatste wijziging: 11 juli 2017