Bloemenbuurt - Laan van Meerdervoort - Beheersverordening

De vastgestelde beheersverordening Bloemenbuurt - Laan van Meerdervoort ligt van 22 oktober 2015 ter inzage.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 1 oktober 2015 de beheersverordening Bloemenbuurt - Laan van Meerdervoort gewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde beheersverordening wordt met ingang van 22 oktober 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar de beheersverordening te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BV0285CBloemenb1h-50VA
  • digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website
  • digitaal en op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur)

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 22 oktober 2015. Ingevolge art. 8:3, sub b, van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

De beheersverordening bestaat uit:

Toelichting (PDF, 9,2 MB)
Regels (PDF, 2,4 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 4,3 MB)
Plankaart (PDF, 2,7 MB)
Raadsvoorstel/besluit nr. 103, d.d. 1 oktober 2015 (PDF, 233 kB)

Gepubliceerd: 19 oktober 2015Laatste wijziging: 11 juli 2017