Benoordenhout Noord-Oost, Beheersverordening

De vastgestelde beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost ligt van 3 mei 2012 ter inzage.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 19 april 2012 de beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost gewijzigd vastgesteld.

Inzage

De vastgestelde beheersverordening wordt met ingang van 3 mei 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 3 mei 2012.

Ingevolge art. 8:2, sub b, van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Bijlagen

De beheersverordening bestaat uit:

Toelichting (PDF, 5,1 MB)
Regels (PDF, 8 MB)
Plankaart (PDF, 5,2 MB)
Raadsvoorstel/-besluit 31, d.d. 19 april 2012 (PDF, 8,2 MB)

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 1 mei 2012Laatste wijziging: 11 juli 2017