Den Haag - Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen.

'Ruimte voor de spelende mens', zo heet het Kunstenplan voor de periode 2017-2020. In deze periode stelt de gemeente jaarlijks € 51,7 miljoen beschikbaar voor de Haagse kunstensector. Daarbij is er veel ruimte voor artistiek talent. Zo is er in het plan subsidie voor 14 nieuwe instellingen.

In 2017 tot en met 2020 legt de gemeente het accent op:

 • talentontwikkeling en artistieke vernieuwing
 • publieksbereik (kunst voor meer groepen Hagenaars)
 • het creëren van een goed makersklimaat

Over het Kunstenplan

Het Kunstenplan is gebaseerd op een onafhankelijk advies van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De raad en het college hebben het advies grotendeels overgenomen en op enkele punten een ander standpunt ingenomen. U kunt het Kunstenplan bekijken via het Raadsinformatiesysteem (RIS-nummer 295007). U vindt het plan daar als bijlage 1 van het  Raadsvoorstel.

In het Raadsinformatiesysteem vindt u ook informatie over de besluitvorming en de gevolgde procedure.

Artistieke vernieuwing

De gemeente investeert in jonge makers in verschillende kunstvormen als:

 • dans
 • theater
 • muziek
 • e-cultuur
 • cross-overs

Den Haag geeft ook (gerichte) ondersteuning aan talentontwikkeling en artistieke vernieuwing door instellingen als:

 • Korzo
 • Kalpana
 • MEYER-CHAFFAUD
 • de DDDD
 • Musicon
 • Aight
 • LOOS
 • TodaysArt
 • Rewire
 • PIP

  Zo blijft een belangrijke groep van jonge, talentvolle kunstenaars aan de stad verbonden.

  Publieksbereik

  Met het nieuwe Kunstenplan wil de gemeente meer groepen Hagenaars met kunst en cultuur in aanraking brengen. De zogenaamde 'Cultuurankers' - theaters, 2 bibliotheekfilialen en een museum - in de 8 stadsdelen spelen daar een belangrijke rol in.

  Ook investeert Den Haag in een aantal instellingen die zich meer specifiek richten op een jong en cultureel divers publiek. Nieuw in het Kunstenplan zijn instellingen als:

  • Kalpana
  • CultureClash4U 
  • Pro Jazz
  • PIP 
  • Art-S-Cool

  De gemeente vindt goed cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere belangrijk. Daarom is er in het Kunstenplan ook geld uitgetrokken voor extra schoolvoorstellingen en museumlessen.

  Verantwoording

  Ontvangt uw instelling subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020? Lees dan waar de verantwoording van een subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan aan moet voldoen.

  Meer informatie

  Heeft u een vraag over het kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag via kunstenplan@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 1 december 2016Laatste wijziging: 25 april 2017