Kunstenplan 2021-2024

In het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Het huidige kunstenplan (RIS296149) 'Ruimte voor de spelende mens' gaat over de periode 2017-2020. Aan het kunstenplan voor 2021-2024 wordt nog gewerkt.

  Het kunstenplan

  • Om het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur te maken moet het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad eerst het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vaststellen.
  • Een onafhankelijke adviescommissie gebruikt het Beleidskader om de subsidieaanvragen voor 2021-2024 te beoordelen.
  • Daarna gaat het advies van de adviescommissie naar het college die voor 1 juli 2020 het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2020-2024 maakt.
  • Tijdens de begrotingsbehandeling 2021, in het najaar van 2020, besluit de gemeenteraad over het plan.
  • Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

  Indienen subsidieaanvragen voor 2021-2024

  Aanvragen voor subsidies voor het kunstenplan 2021-2024 moeten voor maandag 2 december 2019 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente. Alle informatie over de aanvraagprocedure wordt eind augustus 2019 gepubliceerd op deze website.

  Planning Beleidskader

  • Medio april 2019: Advies Raad voor Cultuur aan minister OCW over stelsel 2021-2024.
  • Juni 2019: Uitgangspuntenbrief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, incl. concept-regeling BIS.
  • Juli 2019: Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 in de gemeenteraad.
  • Augustus 2019: Inrichtingseisen voor aanvragen voor kunstenplan 2021-2024.
  • Maandag 2 december 2019: Deadline indienen aanvragen voor kunstenplan 2021-2024.

  De adviescommissie

  Het college heeft op 8 januari 2019 de kernleden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd. In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de kernleden en de opdracht aan de commissie.

  Kring van extra leden

  Aan de adviescommissie zijn op 12 maart 2019 nog 23 leden toegevoegd. Deze leden werken in deelcommissies, onder (vice)voorzitterschap van de kernleden van de adviescommissie. In de aanstellingsbrief vindt u meer informatie over de achtergronden van de nieuwe leden.

  Indienen subsidieaanvragen voor 2021-2024

  Aanvragen voor subsidies voor het kunstenplan 2021-2024 moeten uiterlijk maandag 2 december 2019 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente. Alle informatie over de aanvraagprocedure wordt eind augustus 2019 gepubliceerd op deze website.

  Verantwoording

  Ontvangt uw instelling subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020? Lees dan waar de verantwoording van een subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan aan moet voldoen.

  Meer informatie

  Heeft u een vraag over het kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag via kunstenplan@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 27 maart 2019Laatste wijziging: 10 april 2019