Cultuurfondsen

Voor culturele projecten kunt u een beroep doen op verschillende Haagse en landelijke fondsen. Er zijn verschillende fondsen voor verschillende kunstdisciplines.

CultuurSchakel

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurschakel.nl.

Fonds 1818

Bij ‘Fonds 1818 tot nut van het algemeen’ kunnen stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk een donatieverzoek indienen voor projecten met een (cultureel) maatschappelijk doel. Een typisch Haags fonds, voor de hele regio. Meer informatie vindt u op de website www.fonds1818.nl.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting biedt steun aan instellingen en verenigingen die zich inzetten voor het algemeen belang van mens en dier. Meer informatie vindt u op de website www.bylandtstichting.nl.

Prins Bernard Cultuur Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Het fonds is landelijk, de uitvoering regionaal. Den Haag heeft een eigen ambtelijk secretaris. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurfonds.nl.

Stichting Doen

Stichting Doen zet zich in voor een leefbare wereld, waarin iedereen kan meedoen. Binnen het werkterrein Cultuur ondersteunt DOEN initiatieven die zich richten op de kracht en maatschappelijke rol van cultuur. Meer informatie vindt u op de website www.doen.nl.

Het Nederlandse Fonds voor Podiumkunsten+

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en festivals in Nederland. Het Fonds heeft een budget van ongeveer € 43 miljoen per jaar. Meer informatie vindt u op de website www.nfpk.nl.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het fonds voor Cultuurparticipatie bundelt verschillende programma’s voor amateurkunst en cultuureducatie. Er zijn 4 regelingen waarvoor instellingen aanvragen kunnen indienen met een landelijke voorbeeldwerking. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurparticipatie.nl.

De Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting is een (inter)nationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Doel van de stichting: belangstelling voor deze cultuuruitingen vergroten en de internationale positie van Nederlandse kunst en vormgeving versterken. De Mondriaan Stichting is ook de drijvende kracht achter de KunstKoopregeling. Meer informatie vindt u op www.mondriaanfoundation.nl.

Het VSB Fonds

Het VSBfonds steunt projecten in de gehele kunst- en cultuursector. Van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst. Meer informatie vindt u op www.vsbfonds.nl.

Cultuur-Ondernemen

Stichting Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars, creatieven en culturele organisaties en zet creativiteit in bij andere sectoren zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Meer informatie vindt u op www.cultuur-ondernemen.nl.

Gepubliceerd: 14 juli 2014Laatste wijziging: 1 mei 2017