Publicaties: HOP-reeks

De gemeente heeft een serie wetenschappelijke publicaties uitgebracht over archeologie in Den Haag. Ook heeft de afdeling Archeologie verschillende kinderromans gepubliceerd.

Publicaties kunt u bestellen via archeologie@denhaag.nl.

Verkrijgbaar
Publicatie Titel ISBN-nummer Prijs
HOP-6 Archeologische monumentenzorg in het AHR-project en
Standaard Archeologische Inventarisatie van de Harnaschpolder
ISBN 90-75073-06-2 € 10
HOP-7 Archeologische monumentenzorg in het AHR-project
Deel 2: verkennend archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder
ISBN 90-75073-07-0 € 12,50
HOP-8 M.P. naar M.A.C.: Romeinse mijlpalen en wegen ISBN 90-75073-08-9 € 10
HOP-9 Definitief archeologisch onderzoek bij de Oude Waalsdorperweg 37 & 38
in Den Haag
Bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen
in het tracé van de Hubertustunnel
ISBN 978-90-75073-58-4 € 20
HOP-10 Solleveld. Een opgraving naar een Merovingisch grafveld aan de rand van Den Haag ISBN 978-90-75073-60-7 € 20
HOP-11 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd
in het Wateringse Veld, Den Haag
ISBN 978-90-75073-95-9 € 30
HOP-12 Een Cananefaatse cultusplaats. Inheems-Romeinse bewoning aan de Lozerlaan, Den Haag ISBN 978-94-6067-033-6 € 20
HOP-13 Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging ISBN 978-94-6067-109-8 € 20
HOP-14 Opgravingen in de Bierstraat. Wonen aan de rand van Die Haghe vanaf het midden van de 16e eeuw. Auteur: M.M.A. van Veen. ISBN 978-94-6067-120-3 € 30
HOP-15 Strijden met en tegen de elementen Wijndaelerplantsoen in Den Haag. Boerennederzettingen uit de midden bronstijd en de ijzertijd in het duingebied. Auteur: P.J.A. Stokkel. ISBN 978-94-6067-122-7 € 20
HOP-16 Bronovo, een Hilversumvindplaats aan zee, Gemeente Den Haag. Bronstijd- en ijzertijdbewoning in de Haagse duinen. Auteurs: E.E.B. Bulten en Y.M. Boonstra. ISBN 978-94-6067-134-0 € 20
HOP-17 Archeologie in het Wateringse Veld. Van steentijd tot nieuwe tijd, gemeente Den Haag. Auteurs: H. Siemons en E.E.B. Bulten. ISBN 978-94-6067-148-7 € 30
HOP-18 Den Haag Ockenburgh II Een Romeinse militaire vicus vlak bij de kust. Auteurs J.A. Waasdorp en R.J. van Zoolingen ISBN 978-94-6067-168-5 € 30
HOP-19 Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag. Een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 tot en met 2013. M.M.A. van Veen met bijdrage van E. Esser ISBN 978-94-6067-172-2 € 25
HOP-20 De Wateringse Binnentuinen Gemeente Den Haag. Een Vlaardingennederzetting in het Wateringse Veld. Auteurs P.J.A. Stokkel en E.E.B. Bulten (red.) ISBN 978-94-6067-203-3 € 25

Niet meer verkrijgbaar

Onderstaande publicaties zijn niet meer verkrijgbaar. U kunt deze nog wel inzien in de bibliotheek.

Publicatie Titel ISBN-nummer
HOP-1 Gasleiding als aanleiding
Inventarisatie van archeologische waarden in het gasleidingtracé Monster - Gaag (Zuid-Holland)
ISBN 90-75073-01-1
HOP-2 Laat- en postmiddeleeuws afval afkomstig uit zes vondstcomplexen te Den Haag ISBN 90-75073-02-X
HOP-3 Van kerk tot rekenwerk. Laat- en postmiddeleeuwse vondstcomplexen aan het Lange Voorhout ISBN 90-75073-03-8
HOP-4 Romeinse vondsten van de Scheveningseweg te Den Haag
De dieren- en plantenresten
HOP-5 Archeologische-geologische kaart van Den Haag ISBN 90-75073-05-4
Vervangen door de nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk

Gepubliceerd: 25 september 2017Laatste wijziging: 25 september 2017