Opgravingen Ockenburgh

Opgravingen aan de Michiel Vrijenhoeklaan leverden een mooie vondst op: de resten van een klein Romeins fort. Deze grote opgravingen vonden plaats in de jaren 90, maar de verwerking van de gegevens gaat nu nog steeds door.

Uit vooroorlogs onderzoek bleek al dat er ook een belangrijke Romeinse nederzetting heeft gelegen, een soort dorp. Maar wat voor soort dorp was nog onduidelijk.

Fort

Het fort zelf lag op een verhoging in het toenmalige landschap, aan de rand van het bewoonde gebied. Gebouwd rond het midden van de 2de eeuw na Christus, vormde meteen de motor voor het ontstaan van het dorpje er naast.

Als verdediging lag er een gracht rond het fort. Daarachter stond een aardenwal. Van die wal is niets teruggevonden, behalve de gracht. Hij is bekleed geweest met houten planken om inzakken van de randen tegen te gaan.

Kustverdedigingssysteem

Waarschijnlijk had het fort een kleine groep ruiters. De paardengraven die rond het fortje zijn blootgelegd, wijzen daar op. Net als de Scheveningseweg, heeft het fort waarschijnlijk deel uitgemaakt van een kustverdedigingssysteem. De ruiters moesten eventuele invallers vanuit zee de pas afsnijden.

Dorp

Het dorp dat ontstond kon dankzij het geld van de soldaten een behoorlijk welvaartsniveau opbouwen. Dat blijkt wel uit de vele bijzondere vondsten die er gedaan zijn:

  • veel mantelspelden
  • munten waarmee betaald werd
  • onderdelen van wapens en uitrusting
  • luxe aardewerk

Gek genoeg bleef het dorpje ook na het verlaten van het fort rond 180 na Christus bestaan. De reden daarvoor is nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen betekenen dat het fort door een ander fort in de directe omgeving  is vervangen. Dat fort is (nog) niet gevonden. In 2014 staat een nieuwe publicatie over deze belangrijke vindplaats gepland.

Gepubliceerd: 17 juli 2013Laatste wijziging: 25 april 2017