Opgraving Wijndaelerplantsoen (Mozartlaan)

In 2010 voerde de afdeling Archeologie van de gemeente een opgraving uit aan het Wijndaelerplantsoen en vond er bewijzen van prehistorische bewoning. Op die plek staat nu appartementencomplex De Componist.

Na het afgraven van een dikke laag stuifzand kwamen resten aan het licht uit de bronstijd en de ijzertijd. Sporen uit de bronstijd zijn vrij zeldzaam voor Den Haag.

Midden Bronstijd (circa 1800 tot 1500 voor Christus)

De strandwal en duinen van het Wijndaelerplantsoen ontstonden 4000 tot 5000 jaar geleden. De eerste bewoners in de midden bronstijd kapten de begroeiing op het duin, bouwden een boerderij en legden akkertjes aan. Zo kwam het zand bloot te liggen, ontstonden er zandverstuivingen en nieuwe duinen die het oude oppervlak afdekten. Dit zijn de donkere banen op de foto. Het land raakte zo bedolven dat de bewoners moesten vertrekken.

Opgraving Wijndaelerplantsoen (Mozartlaan)

IJzertijd (circa 800 tot 12 voor Christus)

Pas na 700 jaar kwamen er weer mensen op het duin wonen. Er zijn resten gevonden van 3 boerderijen en een akker. De krassen van het eergetouw waarmee zij de grond bewerkten waren tijdens de opgraving te zien.

Krassen van het eergetouw
Krassen van het eergetouw

Zoutwinning

Archeologen groeven scherven op van het speciale rossige en gele aardewerk dat typisch is voor zoutwinning. Een activiteit die in de ijzertijd in het kustgebied veel voorkwam.

Spinklosje (links) en pot: offers voor een goede oogst
Spinklosje (links) en pot: offers voor een goede oogst

Publicatie

Over het onderzoek is een publicatie verschenen: HOP 15, 'Strijden met en tegen de elementen, Wijndaelerplantsoen in Den Haag - Boerennederzettingen uit de midden bronstijd en de ijzertijd in het duingebied'.

Gepubliceerd: 31 oktober 2013Laatste wijziging: 4 juli 2017