Haagse archeologie

In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. Gemeentebeleid en landelijke wetgeving zorgen ervoor dat het nauwkeurig in kaart wordt gebracht.

 • Afdeling Archeologie

  In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens.

 • Archeologische sporen bij bouwen, slopen of aanleggen

  Heeft u plannen voor grondwerkzaamheden? Of wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan kunt u te maken krijgen met het archeologiebeleid van de gemeente.

 • Beleidsnota Archeologie 2011-2020

  De vorige beleidsnota archeologie had betrekking op de periode 2000-2005, maar is uiteindelijk het uitgangspunt geweest voor het beleid tot 2011. De reden is dat de in voorbereiding zijnde nationale archeologiewetgeving een paar keer is uitgesteld.

 • Geologische kaart van Den Haag

  Op de geologische kaart van Den Haag ziet u hoe de bodem in de stad is opgebouwd, met welke lagen grondsoorten. Ook is te zien wat archeologen er hebben gevonden.

 • Archeologie in nieuwbouw

  Een digitale kaart laat zien hoe archeologie terugkomt in Haagse nieuwbouw.

 • Richtlijnen archeologisch onderzoek

  Archeologisch onderzoek in de gemeente Den Haag moet voldoen aan bepaalde eisen. Naast de KNA-eisen (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) zijn er in Den Haag een aantal richtlijnen om de kwaliteit en uitwisselbaarheid van onderzoek te verbeteren.

Gepubliceerd: 14 mei 2014Laatste wijziging: 1 mei 2017