Den Haag - Educatie over archeologie

Educatie over archeologie

Hoe gaat een opgraving in zijn werk? En wat doen archeologen behalve graven nog meer? Wat is leuker dan spelenderwijs leren over en werken met de geschiedenis van Den Haag? In de lessen van de afdeling Archeologie van de gemeente wordt gewerkt met echte oude Haagse voorwerpen die de kinderen mogen vasthouden. Voel een bot van een koe of houd een dakpan van de Romeinen vast.

De afdeling Archeologie draait al jaren mee in verschillende onderwijsprogramma’s. Hieronder staat het reguliere educatieve aanbod. De afdeling Archeologie ziet educatie en publieksvoorlichting als een belangrijk onderdeel van haar takenpakket. Door de eigen investering in de programma's is het mogelijk de kosten voor de lessen laag te houden en archeologie voor iedereen bereikbaar te maken. Mocht u op zoek zijn naar maatwerk, dan wordt gekeken of het mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Neem tijdig contact op voor overleg met de Afdeling Archeologie.

Basisonderwijs

Les via het Cultuurmenu: 'Archeologen doen meer dan graven' (groep 7)

De afdeling Archeologie ontvangt wekelijks basisscholen die deelnemen aan het Cultuurmenu voor de les 'Hoe word ik archeoloog?'. Op dit moment heeft archeologie de verantwoordelijkheid voor de les van groep 7 in menu 1. Op de website van het Cultuurmenu staat hoe scholen zich kunnen inschrijven, wat de kosten voor deelname zijn en welke doorgaande leerlijn wordt gevolgd. Cultuurmenuscholen worden met de bus opgehaald en teruggebracht.

Kijk op de website van Cultuurmenu voor meer informatie en het aanvragen van lessen.

Les via Cultuurschakel: 'Nu ben jij de archeoloog!' (groep 7 en 8)

Kom op bezoek bij de Haagse archeologen en ontdek hoe ze werken. Daarna is de beurt aan de leerlingen zelf: graven naar echte oude Haagse voorwerpen, daarna uitzoeken wat de voorwerpen zijn en achterhalen hoe oud het is. Elke groep krijgt een aandenken mee. Op de website van Cultuurschakel is deze les te boeken (binnen het programma Cultuur op zijn Haags, wat extra subsidie oplevert). Cultuurschakel geeft de scholen de optie om busvervoer te regelen.

Kijk op de website van de Cultuurschakel voor meer informatie en het aanvragen van lessen.

Les via Cultuurschakel: 'Hoe oud is Den Haag?'(groep 3 tot en met 6)

Wat zit er in de bodem van onze stad en hoe komt dat daar? Welke verhalen vertellen de voorwerpen over de vroegere bewoners van Den Haag? De leerlingen maken een tijdreis aan de hand van een PowerPoint presentatie, waarbij veel ruimte is voor eigen vragen. Daarna is het de hoogste tijd om zelf alle objecten uitvoerig te bekijken. Elke groep krijgt een aandenken mee. Op de website van Cultuurschakel is deze les te boeken (binnen het programma Cultuur op zijn Haags, wat extra subsidie oplevert). Cultuurschakel geeft de scholen de optie om busvervoer te regelen.

Kijk op de website van de Cultuurschakel voor meer informatie en het aanvragen van lessen.

Locatieles via de afdeling Natuur- en Milieueducatie: 'Aan tafel! 6.000 jaar eten en drinken in Den Haag' (groep 1 tot en met 8, 3 niveaus: onderbouw, middenbouw en bovenbouw)

De kinderen verdiepen zich in de vraag of alle lekkere dingen uit de supermarkt er altijd al waren. En zo nee, wanneer kwamen ze dan? Hebben we eigenlijk altijd met mes en vork gegeten? Waar lieten de mensen vroeger hun afval na het eten? En: hoe weten we dit allemaal? Bij deze les, met veel ruimte voor de eigen vragen vanuit de groep, krijgen de leerlingen ook echte oude voorwerpen uit Den Haag in handen. De les is te boeken voor alle groepen en wordt in 3 aangepaste niveaus gegeven: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De afdeling Archeologie stelt elk jaar ongeveer 50 locatielessen gratis beschikbaar. De lessen worden op school gegeven. Boeken kan in het voorjaar, via de website van de afdeling Natuur- en Milieueducatie.

Leskist via de afdeling Natuur- en Milieueducatie: 'Haagse Hapjes' (groep 5 tot en met 7) - Nieuw -

Met de leskist 'Haagse Hapjes' leren de leerlingen aan de hand van verhalen van Haagse archeologen wat mensen vroeger aten. Door zelf archeologisch materiaal te sorteren en te benoemen worden zij zich ervan bewust dat het voedsel vroeger niet alleen heel anders was dan dat van nu, maar ook dat in verschillende historische perioden verschillend eten voorhanden was. Het lespakket bestaat uit 4 korte filmpjes (algemeen, prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen) en een leskist met 6 zakken 'resten van eten', die door de leerlingen (in de klas) uitgezocht en gesorteerd moeten worden. Aan de hand van een instructie- en zoekkaart is het de bedoeling dat de leerlingen uitzoeken uit welke periode hun zak komt. De les sluit af met een quiz.

Vraag de leskist aan via de website van de afdeling Natuur- en Milieueducatie.

Voortgezet onderwijs

Les via het Cultuurmenu: 'Verse geschiedenis, zo uit de grond!' - Nieuw -

In het menu 'Mens en Maatschappij' werkt de afdeling Archeologie (les klas 1) samen met het Haags Gemeentearchief (les klas 2) en het Haags Historisch Museum (les klas 3). Als een school alle lessen volgt, weten de leerlingen wat de route is van een opgegraven voorwerp tot in de vitrine van een museum. De lessen hebben een rode draad, maar kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.

Kijk op de website van Cultuurmenu voor meer informatie en het aanvragen van lessen.

Archeologieles

Gepubliceerd: 9 november 2017Laatste wijziging: 28 december 2018