Beleidsnota Archeologie 2011-2020

De vorige beleidsnota archeologie had betrekking op de periode 2000-2005, maar is uiteindelijk het uitgangspunt geweest voor het beleid tot 2011. De reden is dat de in voorbereiding zijnde nationale archeologiewetgeving een paar keer is uitgesteld.

Beleidsnota Archeologie 2011-2020 (PDF, 9,3 MB)
Digitale archeologische waarden- en verwachtingenkaart op arcgis.com
Toelichting bij de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (PDF, 3,3 MB)
Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie (PDF, 5,9 MB)

Gepubliceerd: 27 juli 2016Laatste wijziging: 27 maart 2019