Archeologische vondsten Escamp

 • Heiligdom aan de Lozerlaan

  Op de hoek van de Lozerlaan en de Erasmusweg bevond zich in de Romeinse tijd een nederzetting van een Germaans volk: de Cananefaten.

 • Romeinse boerderij Luchtenburgplein

  Opgravingen in het Wateringse Veld. Op het Luchtenburgplein ligt een speelplaats met sporen van een oude Romeinse boerderij.

 • Uithofslaan in de middeleeuwen

  Wat liet de middeleeuwse mens achter in het gebied rond de Uithofslaan? Lees meer over de opgravingen.

 • Romeinse mijlpaal Decius

  Archeologen hebben in het Wateringse Veld 4 Romeinse mijlpalen gevonden. De vierde mijlpaal komt uit de tijd van keizer Decius.

 • Romeinse mijlpaal Gordianus

  Archeologen hebben in het Wateringse Veld 4 Romeinse mijlpalen gevonden. Lees meer over de paal uit de tijd van keizer Gordianus.

 • Romeinse mijlpaal Caracalla

  Archeologen hebben in het Wateringse Veld 4 Romeinse mijlpalen gevonden. Lees meer over de mijlpaal uit de tijd van keizer Carcalla.

 • Romeinse mijlpaal Antonius Pius

  In het Wateringse Veld zijn 4 mijlpalen uit de Romeinse tijd gevonden. Een van de teksten op de palen is bijna helemaal bewaard gebleven.

 • Mijlpalen Wateringse Veld

  De vondst van de 4 Romeinse mijlpalen was spectaculair. Nooit eerder waren in Nederland mijlpalen gevonden op de plek waar ze in het verleden stonden.

 • In de Romeinse tijd

  Wat hebben de Romeinen achtergelaten in het Wateringse Veld? Lees meer over de archeologische vondsten.

 • Uithofslaan in de Romeinse tijd

  In de 1e eeuw na Christus werd het gebied rond de Uithofslaan steeds beter bewoonbaar. Vertakkingen van de rivier de Gantel zorgden voor afwatering van het gebied.

 • Bewoners in de prehistorie

  Wist u dat er al in de prehistorie mensen leefden in het Wateringse Veld? Lees meer over de archeologische vondsten uit deze periode.

 • Uithofslaan in de ijzertijd

  Wat lieten de mensen uit de ijzertijd slingeren rond de Uithofslaan? Lees meer over de opgravingen.

 • Opgravingen Wateringse Veld

  Sinds de steentijd hebben er mensen in het gebied rond het Wateringse Veld gewoond. Archeologen hebben hier vondsten gedaan uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

 • Opgravingen Uithofslaan

  Wist u dat er al sinds de ijzertijd mensen wonen rond de Uithofslaan? Lees meer over de bewoning van dit gebied.

Gepubliceerd: 8 mei 2017Laatste wijziging: 20 februari 2018