Archeologische opgravingen Frankenslag

De eerste opgraving in het Statenkwartier startte begin 1984. Over de archeologie in deze wijk was toen nog niets bekend. De afgelopen 30 jaar is duidelijk geworden dat de wijk waarschijnlijk de meeste archeologische vondsten heeft van heel Den Haag.

Bij het begin van de Frankenslag vestigden zich in de 6e eeuw na Christus 'pioniers' uit het noorden. Zij

Ploegsporen
Ploegsporen

namen een gebied in gebruik waar sinds het einde van de Romeinse tijd niemand meer had gewoond.  Ze kozen deze locatie doelbewust uit, vlakbij de Scheveningseweg dat in de Romeinse tijd intensief bewoond werd en waar de grond door al het Romeinse afval vruchtbaar geworden was. De nederzetting is tot in de 8e eeuw blijven bestaan.

Vis en klinknagels

Rond het Frankenslag bouwden deze boeren eenvoudige boerderijen en werkplaatsen onder andere voor hun weefgetouwen. Maar werkten ook op zee. Dit blijkt uit de vele visresten die zijn gevonden en de ijzeren klinknagels die uitsluitend in de scheepsbouw werden gebruikt.

Archeologen denken dat de bewoners zich ook hebben beziggehouden met metaalbewerking. Er is een grote hoeveelheid ijzerslakken gevonden samen met een fragment van een smeltkroesje. Mogelijk is daar moeraserts voor gebruikt dat voorkwam in natte veengebieden in de buurt.

Gevonden visresten (kabeljauw, steur, stekelrog)
Gevonden visresten (kabeljauw, steur, stekelrog)

Zie ook

Gepubliceerd: 6 juni 2013Laatste wijziging: 24 juli 2017