Archeologie in Madestein

Het gebied van het huidige recreatiepark Madestein was al lang bewoond voordat Den Haag een grote stad werd. Daarom is het een interessant gebied voor archeologen: zij hebben hier verschillende vondsten gedaan.

Steentijd

De onderzoekers vonden voorwerpen uit het laat-Neolithicum (2850-2000 voor Christus, de late steentijd), zoals een randscherf van aardewerk en een fragment van een vuurstenen bijl.

Middeleeuwen

Amateurarcheologen vonden in 1973 de ruïne van een 13e-eeuwse boerderij. De boerderij had een aangebouwde ‘stenen kamer’, waarvan de funderingen zijn gevonden. Archeologen nemen aan dat deze kamer tussen 1250 en 1300 is gebouwd als stenen gebouw bij de houten boerderij.

In die tijd was baksteen nog een kostbaar bouwmateriaal. Alleen de kerk en de adel konden zich dat veroorloven. Daarom was een woning van steen uitzonderlijk. Zo’n stenen kamer straalde gezag en rijkdom uit. En gaf de bewoners de status van een edelman. 

De ‘stenen kamer van Madestein’ en de boerderij hebben tot de 17e eeuw bestaan. Daarna werden ze gesloopt om plaats te maken voor een buitenplaats. Het complex heeft veel eigenaren gehad en is een aantal keren verbouwd.

Restauratie

De gerestaureerde ruïne Madestein is sinds 2008 toegankelijk voor publiek. Het muurwerk van de ruïne is gerestaureerd en licht opgemetseld. De locatie is ingericht op bezoekers. Er zijn bankjes en een vlonder aan het water. Ook staan er informatiepanelen waar u meer over de geschiedenis van deze plek en de bewoners kunt lezen.

Bezoek de ruïne

Wilt u de ruïne bekijken? Bezoek hiervoor recreatiegebied Madestein. U kunt er gratis naartoe. Bekijk ook de informatie over Recreatiegebied Madestein.

Folder Ruïne Madestein (PDF, 11,9 MB)

Gepubliceerd: 1 september 2009Laatste wijziging: 1 augustus 2017