Archeologie in Laak

In stadsdeel Laak is weinig archeologie te vinden. Uit de prehistorie en de Romeinse tijd wordt zelfs helemaal niks gevonden. Dat komt vooral doordat het gebied lange tijd te nat was om te bewonen.

Den Haag ligt op een plek waar 3 verschillende bodemsoorten bij elkaar komen:

  • in het noordwesten de duinen
  • in het zuidwesten de klei van het Westland
  • in het oosten een zompige veenvlakte

De bodemsoort bepaalt of het land droog en dus bewoonbaar is. In de prehistorie kon de bodem het regenwater in het grootste deel van Den Haag goed afvoeren. Maar het meeste water liep weg richting de plek waar nu stadsdeel Laak ligt. Door de natte omstandigheden groeide daar een pakket veen. Hierdoor was het gebied lange tijd onbewoonbaar.

Trekvliet en molens

Pas in de middeleeuwen ontdekten mensen hoe ze met natte gebieden moesten omgaan. Ze groeven sloten, waardoor het veengebied droger werd en geschikt om vee te weiden. Het veen werd afgegraven om het Binnenhof van turf te voorzien. Als gevolg hiervan werd het land weer natter.

Daarom werd rond 1345 de Trekvliet aangelegd om het water af te voeren. Al snel daarna bouwde men molens om het gebied leeg te pompen en bewoonbaar te maken. De Laakmolen bij de Laakkade en de Laakweg is 1 van die molens.

Kasteel de Binckhorst

Archeologisch onderzoek in 1935, 1947 en 1962 bracht funderingsresten aan het licht van de 16e-eeuwse versie van Kasteel de Binckhorst.

Kasteel de Binckhorst werd aan het eind van de 14e eeuw eigendom van de familie Van Arkel. In Den Haag bezat deze familie ook percelen aan het Lange Voorhout, onder andere ter hoogte van de Kloosterkerk.

Deze machtige familie werd door de graaf van Holland, Albrecht van Beieren, als een bedreiging gezien. Dit leidde in 1401 tot een oorlog.  Daarop nam de graaf alle Hollandse en Zeeuwse bezittingen van de Van Arkels in beslag. Pas in 1412 werd een soort vrede gesloten waarbij de Van Arkels hun macht en het kasteel kwijtraakten.

Een prent uit 1716 (Binckhorsthavenboek, pagina 18) laat het kasteel zien als een uit de kluiten gewassen landhuis.

Gepubliceerd: 17 januari 2014Laatste wijziging: 4 juli 2017