Meld dierenmishandeling

Wilt u een melding doen van dierenmishandeling of -verwaarlozing? Dat kan via het Meldnummer dierenmishandeling, bel 144.

Wanneer u 144 belt, krijgt u de politie aan de telefoon. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in te schakelen.

Om de melding zo goed mogelijk te kunnen registreren, wordt u in elk geval gevraagd naar de gegevens over:

  • het dier  
  • de locatie waar het dier zich bevindt
  • wat u heeft gezien
  • uzelf (anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen)

U krijgt de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens met uw gegevens wordt omgesprongen. Natuurlijk wordt uw naam niet bekend gemaakt bij de 'beklaagden'.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gepubliceerd: 2 oktober 2012Laatste wijziging: 1 mei 2017