Cultuurbeleid

In Den Haag is veel kunst en cultuur. Er zijn grote organisaties met internationale uitstraling en kleine organisaties die werken in de wijk, muziekgroepen en gezelschappen, theaters en gebouwen waar kunstenaars samenwerken (creatieve broedplaatsen). Allemaal zijn ze belangrijk voor de stad.

De gemeente vindt cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van de mensen in de stad. Bovendien verbindt cultuur mensen met elkaar. Iedereen in de stad moet kunst en cultuur kunnen laten zien, ontdekken en ervan genieten. Of het nu gaat om beeldende kunst, muziek, dans, theater, literatuur of een andere kunstvorm. De gemeente geeft daarom verschillende subsidies om culturele organisaties en kunstenaars in Den Haag te ondersteunen. 

De gemeente heeft een plan gemaakt voor 10 jaar: de Cultuurvisie Den Haag 2033. Het is de 1e keer dat de gemeente samen met de culturele organisaties en inwoners zo'n plan heeft gemaakt. De bedoeling is dat er veel soorten kunst en cultuur naast elkaar bestaan, die passen bij ieders interesse en waarin mensen zichzelf herkennen. Zo kan iedereen meedoen, nu en in de toekomst.

Kunstenplan - 4 jaar

Elke 4 jaar maakt de gemeente keuzes over wat belangrijk is voor de volgende jaren, en welke culturele organisaties subsidie ontvangen in die periode. Dit staat allemaal in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel Kunstenplan genoemd.

Lees meer over het Kunstenplan 2021-2024 en over het aankomende Kunstenplan 2025-2028.

Subsidies Kunst en Cultuur

Er zijn verschillende subsidieregelingen voor kunst en cultuur, voor kunstenaars en voor culturele organisaties. Lees meer over deze subsidies op de pagina's van de verschillende regelingen.

Projectsubsidies

Meerjarige subsidies

(Deze subsidieregelingen worden vanaf september 2023 gepubliceerd).

  • Subsidie tweejarige regeling kunst en cultuur 2025-2028 aanvragen - categorie A

  • Subsidie vierjarige regeling kunst en cultuur 2025-2028 aanvragen - categorie B

  • Subsidie vierjarige regeling kunst en cultuur 2025-2028 aanvragen - categorie C

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres infocultuur@denhaag.nl.

Wilt u op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Cultuurbeleid.

Gepubliceerd: 27 juli 2023Laatste wijziging: 28 augustus 2023