Geologische kaart van Den Haag

Op de geologische kaart van Den Haag ziet u hoe de bodem in de stad is opgebouwd, met welke lagen grondsoorten. Ook is te zien wat archeologen er hebben gevonden.

Op de geologische kaart van Den Haag is te zien hoe de bodem in elkaar zit. Ook vindt u er een schematisch profiel (dwarsdoorsnede) van de grondsoorten in Den Haag. Is een bodem van zand, klei of veen? En ligt het land hoog of juist laag? Dit bepaalt of er mensen kunnen leven en waarvan.

Waar leefden de mensen?

Op deze ondergrond zijn de archeologische vindplaatsen aangegeven. Vondsten in de Haagse bodem laten zien dat er mensen hebben gewoond en gewerkt. Al vanaf de nieuwe steentijd (5300 voor Christus). Blijkbaar gaf het landschap de mensen genoeg kansen om er te overleven. Maar er zijn ook tijden geweest dat de zee te vaak binnenstroomde en bewoning onmogelijk was.

Archeologische verwachtingen

Geologie en bewoning hebben veel met elkaar te maken. Daarom is de geologische kaart een belangrijke basis voor de archeologische verwachtingenkaart van Den Haag. Archeologen kijken dus naar welke locaties in het verleden aantrekkelijk waren om te wonen. En naar locaties waar ze oude resten kunnen verwachten.

Geologische kaart bekijken

U kunt de geologische kaart online bekijken op arcgis.com.

Gepubliceerd: 28 juni 2016Laatste wijziging: 25 februari 2020