Beleidsnota Archeologie 2011-2020

De vorige beleidsnota archeologie had betrekking op de periode 2000-2005, maar is uiteindelijk het uitgangspunt geweest voor het beleid tot 2011. De reden is dat de in voorbereiding zijnde nationale archeologiewetgeving een paar keer is uitgesteld.

Beleidsnota Archeologie 2011-2020 (PDF, 516 kB)
Digitale archeologische waarden- en verwachtingenkaart op arcgis.com
Toelichting bij de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (PDF, 1,3 MB)
Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie (PDF, 4,5 MB)

Gepubliceerd: 27 juli 2016Laatste wijziging: 30 september 2020