Archeologie

In Den Haag wordt 6.000 jaar erfgoed onderzocht en bewaard. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens.

Volg archeologie

Tijdens de Nationale Archeologiedagen is de afdeling Archeologie Den Haag open voor publiek. U kunt terecht op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022 van 12.00 tot 17.00 uur in De Tempel.

Zie ook: Archeologische waarden- en verwachtingen Den Haag

    Gepubliceerd: 4 oktober 2021Laatste wijziging: 15 juni 2022