Archeologie

In Den Haag wordt 6.000 jaar erfgoed onderzocht en bewaard. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens.

 • In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Volgens de Monumentenwet moeten gemeenten daar rekening mee houden in hun bestemmingsplannen. Bij het aanvragen voor een vergunning voor bouwen, aanleg en sloop kan de gemeente eisen stellen over de archeologische grond.

  In elk bestemmingsplan staat waar archeologie aan de orde is en wat er van u wordt verwacht als u wilt bouwen, slopen of aanleggen. In Den Haag zijn 3 soorten archeologische zones:

  1. terrein van archeologische waarde
  2. zone waarvan verwacht wordt dat het archeologische waarde heeft
  3. gebieden waar geen resten worden verwacht  

  Zorg dat u op tijd weet of een plek van archeologisch belang is. En wat dat betekent voor de omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u in de folder In Den Haag daar wordt gegraven.

  Folder: In Den Haag daar wordt gegraven (PDF, 1,8 MB)
 • Archeologisch onderzoek in Den Haag moet voldoen aan bepaalde eisen. Naast de KNA-eisen (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) zijn er in Den Haag een aantal richtlijnen om de kwaliteit van onderzoek te verbeteren.

  In de richtlijnen staat onder andere:

  • welke kaarten voor bureauonderzoek geraadpleegd moeten worden
  • welke informatie er in moet staan
  • aan wie het onderzoek moet worden voorgelegd
  • voorschriften voor de uitvoering van het onderzoek

  Bekijk de richtlijnen:

  Haagse richtlijnen archeologisch onderzoek (PDF, 88,4 kB)
 • Op de geologische kaart van Den Haag ziet u hoe de bodem in de stad is opgebouwd, met welke lagen en grondsoorten. Ook is te zien wat archeologen er hebben gevonden.

  Bekijk de geologische kaart

 • In de archeologielessen van de gemeente mogen kinderen werken met echte oude Haagse voorwerpen. Voel een bot van een koe of houd een dakpan van de Romeinen vast.

  Meer informatie over het aanbod vindt u op:

  Leskist in de klas

  In een leskist vindt u alle onderdelen om in uw eigen klas een archeologieles te kunnen geven. De leskist wordt gratis bij u geleverd en weer opgehaald. Kijk op de website van Milieueducatie voor meer informatie en het aanvragen van de leskist Haagse Hapjes.

 • De afdeling presenteert ontdekkingen aan het publiek met:

  • tentoonstellingen
  • open dagen
  • publicaties
  • lessen
  • audiovisuele producties (zoals filmpjes)

  Bezoekadres en contact

  Van Kinsbergenstraat 85f
  2518 GW Den Haag
  Telefoon: (070) 353 66 39
  E-mail: archeologie@denhaag.nl

  Postadres

  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

Volg archeologie

  Gepubliceerd: 4 oktober 2021Laatste wijziging: 28 december 2021