Zero-emissiezone bestel- en vrachtauto’s

Op 1 januari 2025 wil de gemeente een zero-emissiezone invoeren in het centrum. Dan moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in de zero-emissiezone rijden schoon zijn (geen CO2 uitstoten). Er geldt wel een overgangsregeling voor oudere bestel- en vrachtauto's.

Den Haag is 1 van 28 steden in Nederland die vanaf 2025 een zero-emissiezone invoert. De uitlaatgassen van bestel- en vrachtauto’s zorgen voor luchtvervuiling. Deze auto's zorgen ook voor overlast van geluid. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. Om de stad leefbaar en gezond te houden, moet de luchtkwaliteit verbeteren.

Voor welke voertuigen geldt de zero-emissiezone in het centrum?

Het gaat om zakelijk ingeschreven bestel- en vrachtauto's. Dit zijn bijvoorbeeld bestel- en vrachtauto's die gebruikt worden om:

 • winkels en horeca te bevoorraden

 • materialen naar bouwterreinen te brengen

 • pakketjes te bezorgen

 • onderhoud te doen aan woningen zoals loodgieters

Mag uw bestel- of vrachtauto nog in de zero-emissiezone rijden?

Het invoeren van de zero-emissiezone in het centrum gebeurt in stappen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto's in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn. Dat betekent dat deze auto’s niet meer op diesel, benzine of gas mogen rijden. Alleen elektrisch of op waterstof rijden mag dan nog.

Doe de kentekencheck

Voor oudere typen bestel- en vrachtauto’s geldt er tot 2030 een landelijke overgangsregeling. Controleer of en tot wanneer uw voertuig mag rijden in de zero-emissiezone. Doe de kentekencheck op www.logistiek070.com.

Landelijke overgangsregeling voor bestel- en vrachtauto’s

Bestel- en vrachtauto’s met emissieklasse 4 of lager mogen vanaf 2025 de zero-emissiezone niet meer in. Voor bestel- en vrachtauto’s met een hogere emissieklasse geldt een overgangsregeling.

Bestaande bestelauto’s (die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet)

 • Met emissieklasse 5 mogen tot 1 januari 2027 in de zero-emissiezone rijden.
 • Met emissieklasse 6 mogen tot 1 januari 2028 in de zero-emissiezone rijden.

Bestaande vrachtauto’s (die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet)

 • Bakwagens met emissieklasse 6 (die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn) mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.
 • Trekker-opleggercombinaties (die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn) mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.

Vanaf 1 januari 2030 geldt er geen overgangsregeling meer. Dan moeten alle vrachtauto's en bestelbusjes helemaal uitstootvrij zijn.

Waar ligt de zero-emissiezone?

De grenzen van de zero-emissiezone zijn dezelfde als van de milieuzone voor dieselauto’s. De zero-emissiezone komt binnen de Centrumring (S100) en de Professor B.M. Teldersweg (S200) te liggen. De Centrumring en de Professor B.M. Teldersweg zelf horen niet bij de zone. De definitieve grootte van de zero-emissiezone wordt vastgesteld in een verkeersbesluit dat begin 2024 wordt genomen.

Vrijstellingen en ontheffingen

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de ZE-zone met uw bestel- of vrachtauto. Bijvoorbeeld omdat uw auto een te lage emissieklasse heeft of te oud is. Er wordt voor bepaalde auto’s een uitzondering gemaakt. Dat worden ook wel vrijstellingen en ontheffingen genoemd. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken van uw auto. Als u een vrijstelling heeft dan krijgt u die automatisch. Een vrijstelling hoeft u dus niet aan te vragen. Een ontheffing moet u wel zelf aanvragen. Er zijn regels om een vrijstelling of ontheffing te krijgen. Deze regels zijn bijna klaar.

Een aanvraag voor een ontheffing gaat via een digitaal loket dat nu voor alle ZE-zones in Nederland wordt gemaakt. Dat loket is in de tweede helft van 2024 klaar. Meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen vindt u op www.opwegnaarzes.nl.

Hulp bij overstappen naar schoon vervoer

Bent u ondernemer? Mogelijk heeft het invoeren van de zero-emissiezone gevolgen voor u. De invoering van de emissievrije zone lijkt ver weg. Toch is het belangrijk om u nu al voor te bereiden om over te stappen naar schoon vervoer. Het Rijk en de gemeente helpen ondernemers hierbij door:

Subsidie

Wilt u een emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen? Vraag dan subsidie aan bij het Rijk. De subsidie is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Lees meer over de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) (rvo.nl).

U kunt ook een vergoeding aanvragen voor het kopen of leasen van een emissievrije vrachtauto. Kijk voor meer informatie Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (rvo.nl).

Gratis wagenparkscan

Wilt u hulp bij het overstappen op duurzamer of elektrisch vervoer? Dan kunt u in 2023 en 2024 gratis een wagenparkscan aanvragen. Met de resultaten van de scan kunt u kiezen of u overstapt naar een (voor een deel) elektrisch wagenpark. En hoe u overstapt.

Meer informatie of een gratis wagenparkscan kunt u aanvragen bij logistiekmakelaar Michel Oldenburg. Stuur hiervoor een e-mail naar: michel@smartidservices.com.

Samenwerking in platform Logistiek070

De gemeente werkt samen met ondernemers en bedrijven in het platform Logistiek070. Het platform maakt plannen voor duurzame en slimme stadslogistiek. Stadslogistiek is het halen en brengen van producten en materialen binnen de stad. Zoals het:

 • bevoorraden van winkels, horeca, kantoren en organisaties

 • aan huis leveren van spullen

 • ophalen van spullen, materialen en afval

Platform Logistiek070 bereidt zich ook voor op de zero-emissiezone in Den Haag.

Meer informatie

Gepubliceerd: 11 september 2023Laatste wijziging: 11 september 2023