Alexanderstraat: werkzaamheden

Tramlijn 1 krijgt nieuwe trams. Daarom past de gemeente vanaf 31 augustus 2020 de tramsporen en haltes aan. De veranderingen zijn ook belangrijk voor andere gebruikers van de Alexanderstraat.

In de nieuwe situatie zijn er nieuwe haltes. Ook is het openbaar vervoer beter toegankelijk voor rolstoelen en is er meer ruimte voor fietsers.

Wat er verandert

 • haltes Javastraat en Mauritskade breder gemaakt voor rolstoelen
 • Willemsparkbrug vernieuwd
 • kruising Alexanderstraat-Mauritsstraat vernieuwd
 • vernieuwd riool

Nieuwe haltes

De haltes Javastraat en de halte Mauritskade krijgen bredere perrons. Ze zijn hierdoor beter toegankelijk voor rolstoelen en scootmobiels. Ook worden de haltes langer zodat tram en bus niet meer op elkaar hoeven te wachten. Waar dit kan sluiten ze aan op het zebrapad.

Bomen

Door de bredere perrons is er minder ruimte voor bomen. De bomen die er nu zijn, kunnen niet blijven staan. Hiervoor in de plaats komen 18 nieuwe bomen tussen de parkeerruimte voor auto’s.

Alexanderstraat, tramlijn 1
Alexanderstraat, tramlijn 1

Parkeerplaatsen

In de Alexanderstraat zijn nu 32 parkeerplaatsen. Dat worden er in de nieuwe situatie 21. Dit is nodig voor:

 • de langere perrons van de tram- en bushalte
 • de nieuwe plek van de bomen
 • de bereikbaarheid van de uitritten die er nu zijn

Monitoring van de panden

De gemeente monitort de trillingen door de werkzaamheden. Als er meer trillingen zijn dan volgens de regels mag, stopt het werk. De gemeente kijkt dan of het werk moet worden aangepast. Om de trillingen te meten neemt de gemeente verschillende maatregelen:

 • plaatsen meetbouten in gevels voor de 'nulmeting', een meting van de situatie voor de werkzaamheden
 • plaatsen peilbuizen in stoep voor controle grondwaterstand
 • maken foto’s gebouwen bij het werkgebied. Een notaris bewaart deze foto’s
 • plaatsen trillingsmeters

Voor het plaatsen van de meetbouten vragen de landmeters de eigenaren van de gebouwen eerst om toestemming. Bij kwetsbare gebouwen moet de gemeente soms binnen foto’s maken.

Vernieuwen Willemsparkbrug

De Willemsparkbrug wordt tegelijk met de werkzaamheden aan lijn 1 opgeknapt. Om verzakking te voorkomen wordt de fundering van de Willemsparkbrug vervangen. De brug steunt aan de oevers op landhoofden. Deze worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. Daarop komt een nieuw brugdek met een nieuw tramspoor.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden zijn begonnen op 31 augustus 2020 en duren naar verwachting tot begin maart 2021. De medewerkers van de aannemer herkent u aan de oranje hesjes. Kijk voor alle informatie over planning, omleidingen en bereikbaarheid op de pagina Werkzaamheden tramlijn 1.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Dan kunt u deze mailen naar projectbureau-nrr@denhaag.nl.

Zie ook

Gepubliceerd: 23 juni 2020Laatste wijziging: 25 februari 2021