Veelgestelde vragen werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Mist u een antwoord? Geef dit dan door aan de gemeente via het contactformulier.

Inrichting

 • Hoe is de herinrichting afgestemd met de bewoners?

  De gemeente heeft de conceptontwerpen gemaakt in overleg met leden van de denktank NWHR. De denktank bestond uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. In een vroeg stadium zijn zij gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting. Het resultaat was een adviesrapport aan de gemeente. Op basis van dit adviesrapport zijn de plannen voor de herinrichting gemaakt.

 • Waarom worden de Machiel Vrijenhoeklaan en Segbroeklaan versmald en wat zijn de voordelen van de herinrichting?

  Door de Machiel Vrijenhoeklaan en de Segbroeklaan te versmallen wordt het veiliger om over te steken. Het verkeer nu en in de toekomst laat dat versmallen toe. De doorstroming blijft hetzelfde. De rotondes in de nieuwe situatie zorgen voor een goede doorstroming.

  Er komen rotondes op de kruisingen met de De Savornin Lohmanlaan, de Daal en Bergselaan en de Kwartellaan, waar de Sportlaan overgaat in de Segbroeklaan. De Sportlaan krijgt een ventweg (parallelweg) aan de kant van de huizen. Zo wordt een veilige route voor fietsers gemaakt. Deze ventweg is ook voor auto’s van en naar de inritten, zijstraten en parkeerplaatsen. Hierdoor wordt het bestemmingsverkeer gescheiden van het doorgaande verkeer.

 • Wordt de doorstroming van het verkeer niet belemmerd in de nieuwe situatie?

  De rotondes zorgen voor een goede doorstroming. Ook zorgen wij voor genoeg ruimte bij de verkeerslichten. Maar in de nieuwe situatie kunnen ook files ontstaan, vooral in de spits. Net zoals nu het geval is.

 • Blijven de fietsstroken op de Sportlaan?

  Fietsers richting het centrum krijgen een apart fietspad langs de Sportlaan aan de kant van de groenzone (Haagse Beek). Aan de kant van de huizen van de Sportlaan wordt een ventweg aangelegd. Hier kunnen fietsers gescheiden rijden van de doorgaande weg.

 • Wat gebeurt er met de verkeerslichten op de kruispunten van de Machiel Vrijenhoeklaan met de De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan?

  De kruising met de De Savornin Lohmanlaan wordt een rotonde. Hierdoor wordt de doorstroming, oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid beter.

  Ook op de kruispunten van de Kwartellaan en de Daal en Bergselaan met de Sportlaan komen rotondes. Hierdoor wordt de doorstroming en de oversteekbaarheid beter. Net als nu mag het verkeer straks niet vanuit Kijkduin naar het smalle deel van de Sportlaan rijden. De bus mag deze route wel nemen.

 • Waarom kan de situatie niet blijven zoals het is?

  Om de knelpunten uit het adviesrapport van de bewoners aan te pakken, moeten maatregelen worden getroffen: het versmallen van de weg, het oversteken in orde maken, het toevoegen van een middenberm en het aanpakken van kruisingen.

 • Wat wordt er gedaan met de groenzone rondom de Haagse Beek?

  De groenzone rondom de Haagse Beek (ter hoogte van de Sportlaan, tussen De Savornin Lohmanlaan en Daal en Bergselaan) wordt opnieuw ingericht. Dit gaat de gemeenten in 2019 uitvoeren, nadat de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust is afgerond.

 • Gaat de gemeente bomen kappen langs de route Kijkduin-Houtrust?

  Er worden bomen gekapt op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan. Maar er komen meer bomen voor terug. De gemeente gaat de 4 beeldbepalende Pluimiepen verplanten naar de groenzone aan de andere zijde van de weg.

  De gemeente plant zo groot mogelijke bomen terug. De bomen die worden geplant hebben een diameter van 20/25 centimeter en kunnen groter dan 12 meter worden.

 • Kunnen de werkzaamheden niet wachten tot na de zomer?

  De werkzaamheden duren langer dan een jaar. Er wordt rekening gehouden met evenementen en bereikbaarheid zodat er zo min mogelijk overlast voor de stad is. Het strandgebied blijft bereikbaar via de omleidingsroutes.

  Het werk duurt te lang om helemaal buiten het strandseizoen te plannen. Ook omdat de werkzaamheden dan nog langer duren.

Hinder en bereikbaarheid

 • Met hoeveel verkeershinder krijgt de stad te maken?

  De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route waar dagelijks zo’n 20.000 voertuigen overheen rijden. De werkzaamheden zorgen onvermijdelijk voor veel verkeershinder. Weggebruikers in de directe omgeving krijgen te maken met afsluitingen en extra drukte. Ook elders in Den Haag zal de verkeersdrukte toenemen. Weggebruikers worden omgeleid, waardoor een aantal drukke wegen in Den Haag nog drukker worden. Zo zal de verkeersdrukte toenemen op de Laan van Meerdervoort, de Goudenregenstraat, de Escamplaan en de Savornin Lohmanlaan.

  De extra reistijd kan tijdens de spits oplopen tot een half uur.

 • Wat kunnen weggebruikers zelf doen?

  Het belangrijkste is dat mensen voorbereid op weg gaan. Kijk voor meer informatie, omleidingsroutes en de actuele vertragingstijden op www.kijkduinhoutrust.nl.

  Als u de kans heeft, pak dan de fiets, probeer de spits te vermijden en maak gebruik van de elektronische borden langs de weg. Zo rijdt u de snelste route.

  Vanaf eind maart kunt u een app downloaden met daarin de actuele vertragingstijden. Ook krijgt u dan een melding bij gewijzigde situaties zoals extra vertraging door een pechgevallen of incidenten.

 • Kan ik straks mijn woning nog wel bereiken?

  De gemeente zorgt ervoor dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Alleen als de gemeente voor uw deur aan het werk zijn, kunt u uw woning tijdelijk alleen lopend bereiken.

  In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een geplande verhuizing, is maatwerk mogelijk. U kunt via een speciaal telefoonnummer contact met de gemeente opnemen. Dit telefoonnummer wordt gedeeld met de bewoners en de ondernemers zodra de werkzaamheden bij hen in de directe omgeving plaats gaan vinden.

  Nood- en hulpdiensten kunnen altijd bij uw woning. Per wijk stippelt de gemeente omleidingsroutes uit. Deze maakt de gemeente bekend onder de bewoners en worden op www.kijkduinhoutrust.nl geplaatst. Alle informatie is ook op onze social mediakanalen te vinden.

 • Kan ik nog wel op eigen terrein parkeren?

  Het kan zijn dat de toegang naar uw eigen parkeerplaats tijdelijk niet toegankelijk is. U kunt uw woning dan alleen te voet bereiken. Wij informeren u hierover.

 • Blijft het openbaar vervoer wel rijden?

  Ja. HTM buslijnen 23 en 24 rijden een aangepaste route tijdens deel 1 en 2. Hierover communiceert de gemeente tijdig communiceren. De tijdelijke haltes zijn te vinden op www.kijkduinhoutrust.nl en op www.htm.nl.

Kijk voor meer informatie op www.kijkduinhoutrust.nl

Gepubliceerd: 15 maart 2018Laatste wijziging: 5 april 2018