Den Haag - Route Kijkduin-Houtrust: meer overzicht en veiligheid

Route Kijkduin-Houtrust: meer overzicht en veiligheid

De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route tussen Kijkduin en Scheveningen. Deze route wordt helemaal opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting wordt de route overzichtelijker. En het wordt veiliger voor voetgangers en fietsers.

De route Kijkduin-Houtrust loopt van de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Kijkduinsestraat, over de Sportlaan tot en met de Segbroeklaan. Dagelijks rijden hier 20.000 voertuigen over.

De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder. Maak gebruik van de omleidingsroutes die staan aangegeven op de elektronische borden. Hierop wordt de snelste route aangegeven.

De aanpassingen

Animatie route Kijkduin-Houtrust: dit gaan we doen! Bekijk de belangrijkste veranderingen en wat de gemeente doet om de stad bereikbaar te houden.

De volgende aanpassingen worden gedaan:

  • De weg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1.
  • Een aantal kruispunten worden vervangen door rotondes.
  • Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en de De Savornin Lohmanlaan.
  • Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers.
  • De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan.
  • Het asfalt wordt vernieuwd.

Met de herinrichting wordt de weg overzichtelijker. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het wordt veiliger om over te steken.

U kunt meer lezen over de werkzaamheden op de pagina Planning werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust.

Impressie herinrichting Machiel Vrijenhoeklaan richting Kijkduin, rotonde ter hoogte van de De Savornin Lohmanlaan
Impressie herinrichting Machiel Vrijenhoeklaan richting Kijkduin, rotonde ter hoogte van de De Savornin Lohmanlaan

Eindsituatie

Bekijk de eindsituatie Kijkduinsestraat - De Savornin Lohmanlaan in PDF (1,44 MB)
Bekijk de eindsituatie Kijkduinsestraat - De Savornin Lohmanlaan in PDF (1,44 MB)
Bekijk de eindsituatie De Savornin Lohmanlaan - Kwartellaan in PDF (1,46 MB)
Bekijk de eindsituatie De Savornin Lohmanlaan - Kwartellaan in PDF (1,46 MB)
Bekijk de eindsituatie Kwartellaan - Houtrustweg in PDF (1,46 MB)
Bekijk de eindsituatie Kwartellaan - Houtrustweg in PDF (1,46 MB)
Kijk voor meer informatie op www.kijkduinhoutrust.nl

Gepubliceerd: 22 februari 2018Laatste wijziging: 23 maart 2018