Nieuwsbericht

Oude iepen worden op een unieke manier verplant

Gepubliceerd: 29 oktober 2018Laatste wijziging: 5 november 2018

De 4 beeldbepalende iepen van ongeveer 80 jaar oud op de Sportlaan, tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Oude Buizerdlaan, worden verplant naar de groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De bomen gaan zonder kluit naar hun nieuwe plek. Deze ‘kluitloze’ methode van verplanten is uniek voor Nederland.

De verhuizing is nodig vanwege de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen. De bomen worden verplant omdat de buurtbewoners dit graag wilden én omdat de oude bomen bijzonder zijn.

Plek in de buurt

Omdat de bomen zo groot zijn, is het lastig om ze te vervoeren. Daarom werd gekozen voor een nieuwe plek in de buurt. Ook omdat de iepen juist voor de Sportlaan beeldbepalend zijn. Daarnaast is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel hetzelfde zijn.

Unieke methode

De iepen kunnen niet volgens de traditionele methode, met grondkluit , worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom verplant zonder grond tussen de wortels. Hierdoor zijn de wortels ook minder zwaar. Hiervoor wordt de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen. Een van de grootste mobiele hijskranen van Nederland brengt de bomen naar de overkant. Deze 'kluitloze' methode is nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland toegepast. De Nationale Bomenbank gaat dit nu voor het eerst aan de Sportlaan uitvoeren.

Start van de werkzaamheden

Vanaf maandag 5 november worden de bomen gekapt in de plantvakken waar de iepen komen te staan. Vanaf 19 november worden de iepen verplant. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Goede nazorg

De gemeente heeft in 2016 al aan de weerstand van de bomen gewerkt zodat zij het herplanten beter aankunnen:

  • Aan 2 kanten van de iepen zijn haaks op de rijbaan in een strook van ongeveer 5 meter alle wortels geamputeerd.
  • In de sleuven is een wortelscherm geplaatst om de groei van nieuwe wortels buiten de kluit te voorkomen.
  • De kluiten zijn ingespoten met voeding om ervoor te zorgen dat de bomen nieuwe wortels aanmaken.
  • In de grond rondom de boom is een laag aangebracht die voor extra voeding zorgt.

Na het verplanten worden de iepen de 1e jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze een storm kunnen doorstaan. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.

Herinrichting Haagse Beek

De groenzone Haagse Beek krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt hier verbreed en er komen meer verschillende soorten planten. Door achterstallig onderhoud en een krappe omgeving om te groeien staan op deze plek weinig bomen die in de toekomst goed blijven. Vooruitlopend op de herinrichting worden deze bomen nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen.

Iepen snoeien

Voordat de iepen verplaatst worden worden de bomen eerst gesnoeid. De kroon (ongeveer 20 meter doorsnede) van de iepen wordt voor de verplanting ongeveer 30% teruggesnoeid. De plantvakken waar de bomen komen worden minimaal even groot als de bestaande kroon van de te verplanten iepen. Hierdoor krijgen deze bomen kans om opnieuw uit te groeien tot de huidige grootte.

Om niet meer bomen te hoeven kappen, worden de iepen verplant naar de open ruimtes binnen het ontwerp van de groenzone Haagse Beek. Dat plan wordt naar verwachting vanaf juli 2019 uitgevoerd. De open plekken worden gebruikt om de Haagse Beek op meerdere plaatsen te verbreden. Hierdoor komt er meer ruimte voor water en wordt de kwaliteit van het water beter. Dat zorgt voor meer verschillende dieren en planten in de groenzone Haagse Beek.

Overleg met AVN en Haagse Bomenstichting

Bij het ontwerpen van de open vakken in de groenzone Haagse Beek is rekening gehouden met bomen die het waard zijn om behouden te blijven. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de groenzone betrekt de gemeente de Haagse Bomenstichting en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o., AVN. Samen bepalen zij welke bomen in de groenzone kunnen blijven staan.

Verplanting bekijken

Op social media plaatst de gemeente berichten hoe de verplanting verloopt. Kijk op facebook.com/kijkduinhoutrust of twitter.com@routekijkduin.

Zie ook: www.kijkduinhoutrust.nl
De bomen worden zorgvuldig verplaatst
De bomen worden zorgvuldig verplaatst