Werkzaamheden werkterrein Binckhorst

In de Binckhorst is een groot werkterrein ingericht voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Op dit werkterrein is een bouwkuip gemaakt die nodig was voor de zogenoemde ontvangstschacht, de plaats waar de tunnelboormachine uit de grond kwam, en de toerit van de tunnel. Nu de tunnelboormachine in januari 2019 voor de 2e keer is aangekomen wordt de tunnelboormachine gedemonteerd en afgevoerd. Daarnaast werkt de aannemer verder aan de toerit van de tunnel.

Het 115 ton wegende graafwiel wordt uit de ontvangstschacht gehesen (Foto: Frank Jansen)
Het 115 ton wegende graafwiel wordt uit de ontvangstschacht gehesen (Foto: Frank Jansen)

Planning en uitvoering

Demonteren en afbouwen tunnelboormachine

De boorkop en de 1e volgwagen worden op het werkterrein in de Binckhorst uit elkaar gehaald. De 2e volgwagen gaat via de tunnelbuis terug naar het werkterrein in de Vlietzone en wordt daar uit elkaar gehaald. Vanaf de werkterreinen gaat de machine in onderdelen op transport, terug naar de fabrikant in Duitsland. Eind maart zijn alle onderdelen afgevoerd en kan de aannemer verder het afbouwen van de tunnelbuis.

De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd. Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. Zo is het mogelijk dat u geluids- of lichthinder ervaart. Van het transport van de tunnelboormachine krijgt het verkeer zo goed als geen last.

Afbouwen toerit

Begin 2018 is de aannemer gestart met het verder afbouwen van de toerit in de Binckhorst. Inmiddels zijn alle vloeren en wanden van de toerit in beton gestort. Ook is het betonnen dak van de gesloten toerit gebouwd. Als de boormachine in maart 2019 uit elkaar is gehaald en afgevoerd, bouwt de aannemer boven de ontvangstschacht het laatste stuk van het dak.

Boorterp en gewijzigde verkeerssituatie

Op het werkterrein, tussen de Fokker Terminal en de Binck Twins is een zogenoemde gewichtsplaat gebouwd. Dit is een ondergrondse betonnen plaat die bovenop het einde van beide geboorde tunnelbuizen komt te liggen. Aansluitend aan deze gewichtsplaat is tussen het Trefpunt Rotterdamsebaan en Binck Twins een tijdelijke verhoging gebouwd, de boorterp. Hier overheen ligt de rijbaan van de Binckhorstlaan.

De gewichtsplaat en boorterp samen zijn nodig om voldoende tegendruk te geven aan de boormachine, als deze de ontvangstschacht nadert en zich minder diep onder de grond bevindt. De tijdelijke boorterp blijft gedurende het boren van de tunnel liggen. Tijdens de definitieve herinrichting van de Binckhorstlaan in 2019 wordt de boorterp verwijderd.

Bekijk de tekening met een overzicht van de werkzaamheden en verkeerssituatie.

  Plattegrond Binckhorst stap 3: aanleg 2e deel boorterp en openstelling rijbaan

  Contact

  Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

  Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl
  Zie ook foto's van de werkzaamheden op Flickr

  Gepubliceerd: 25 januari 2019Laatste wijziging: 28 januari 2019