Werkzaamheden Binckhorstlaan

De bouw van de toerit voor de tunnel naar de Rotterdamsebaan is zo goed als klaar. In 2019 en in het 1e kwartaal van 2020 krijgt de Binckhorstlaan een nieuwe inrichting.

De aannemer werkt zowel binnen als buiten de bouwhekken van het werkterrein. Dat gebeurt in fases, zodat er voldoende ruimte blijft voor het verkeer.

Herinrichting Binckhorstlaan in fases

De werkzaamheden zijn begin 2019 gestart op de Binckhorstlaan ter hoogte van de Plutostraat en schuiven in de loop van het jaar op in de richting van Voorburg. Voor de periode eind augustus tot half november 2019 zijn de werkzaamheden in 3 stappen verdeeld en op kaart weergegeven:

Stap 1: van eind augustus tot begin september

Naast de boorterp ter hoogte van de Fokker Terminal en Binck Twins komt een tijdelijke weg. Zodra het verkeer over deze weg rijdt, wordt de boorterp afgegraven.
Het tijdelijke parkeerterrein komt aan de andere zijde van het Trefpunt Rotterdamsebaan te liggen, tussen het Trefpunt en de betoncentrale Dyckerhoff Basal.  

Op de ventweg tussen de Junostraat en Jupiterkade start de aannemer eind augustus met werkzaamheden aan het riool en de aanleg van het definitieve voet- en fietspad.
Parkeren langs en op de ventweg is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Bedrijven en panden blijven bereikbaar via de Jupiterkade of de Junostraat. Borden geven de omleiding aan. Fietsers worden langs het werk geleid.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De zwarte pijlen op de kaart geven de rijrichting aan. De roze route is het fietspad en de vakken met het bord 'werk in uitvoering' geven het werkterrein aan. De parkeerplaats, aangeduid met de letter P, is donkerblauw gekleurd.

Stap 2: van begin september tot begin oktober

In september rijdt verkeer in de richting van Voorburg ter hoogte van de Mercuriusweg-Uranusstraat over de nieuwe Binckhorstlaan tot aan de Zonweg. Vanaf de Zonweg rijdt het verkeer verder over de verlegde weg.

Ter hoogte van de Uranusstraat vervalt de doorsteek naar de Binckhorstlaan. In het ontwerp van de Rotterdamsebaan is het niet mogelijk om op de Binckhorstlaan te keren ter hoogte van de Uranusstraat.
Dat kan alleen ter hoogte van de Poolsterstraat en de Zonweg.  

Het laatste deel van het betonnen dak van de gesloten toerit wordt half september gebouwd. De weg naar de tunnelingang krijgt een laag asfalt.

Vanaf half september rijdt het verkeer over de tijdelijke weg langs de boorterp en begint de aannemer met het afgraven van de terp. Omstreeks half oktober is dit klaar. Daarna wordt dit terrein definitief ingericht.  

In het deel tussen de Jupiterkade en de Junostraat wordt gewerkt aan het riool en nieuwe bestrating. Tijdens de werkzaamheden blijft bij Binck Twins een in-/uitrit beschikbaar.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De zwarte pijlen op de kaart geven de rijrichting aan. De roze route is het fietspad en de vakken met het bord 'werk in uitvoering' geven het werkterrein aan. De parkeerplaats, aangeduid met de letter P, is donkerblauw gekleurd.

Stap 3: van begin oktober tot half november

Begin oktober schuift de doorsteek ter hoogte van de Fokker Terminal iets op in de richting van de Binck Twins. Binnen de hekken van het werkterrein wordt de nieuwe rijbaan van de Binckhorstlaan in de richting van Den Haag centrum aangelegd.

Klik op de afbeelding voor een begroting
Klik op de afbeelding voor een begroting

De zwarte pijlen op de kaart geven de rijrichting aan. De roze route is het fietspad en de vakken met het bord 'werk in uitvoering' geven het werkterrein aan. De parkeerplaats, aangeduid met de letter P, is donkerblauw gekleurd.

In de zomer van 2019 werd de kruising Binckhorstlaan-Mercuriusweg opnieuw ingericht. (fotograaf Jurriaan Brobbel)
In de zomer van 2019 werd de kruising Binckhorstlaan-Mercuriusweg opnieuw ingericht. (fotograaf Jurriaan Brobbel)

Techniekgebouw

Bovenop de tunnel komt het techniekgebouw. Het gebouw staat tussen de rijbanen van de Binckhorstlaan in, ter hoogte van de Fokker Terminal. Vanuit het techniekgebouw worden allerlei technische installaties bestuurd die in de tunnel en toerit komen. Het gaat hierbij om onder andere ventilatoren, vluchtsystemen en verlichting. Inmiddels is de ruwbouw van het gebouw klaar. Begin 2020 is het gebouw klaar.

Werktijden

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 16.30 uur (tenzij anders vermeld). Soms kan het voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kunnen werkterreinen gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel deze dan aan de omgevingsmanager tijdens het inloopspreekuur.

  • Wanneer: iedere woensdag, tussen 15.00 en 16.00 uur.
  • Waar: Trefpunt Rotterdamsebaan, Binckhorstlaan 340.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

Gepubliceerd: 9 augustus 2019Laatste wijziging: 14 oktober 2019