Werkzaamheden Binckhorstlaan

In de Binckhorst is een groot werkterrein ingericht voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Op dit werkterrein wordt een bouwkuip gemaakt die nodig is voor de ontvangstschacht van de tunnelboormachine en de toerit van de tunnel.

Planning en uitvoering

Bouw toerit tunnel

Tussen het Teleport Hotel en de Fokker Terminal wordt de toerit naar de toekomstige tunnel gebouwd. Hiervoor moeten nog op 2 locaties damwanden worden aangebracht:

  • ter hoogte van de Zonweg, gedurende 2 weken in mei 2017
  • tussen de Zonweg en Kasteel de Binckhorst, gedurende 3 weken in september/oktober 2017

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.30 uur. Het kan voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Daarnaast worden tot de zomer maar liefst 800 ankerpalen voor de fundering van de bouwkuip in de grond aangebracht. Daarna wordt de bouwkuip deel voor een deel ontgraven en de werkvloer in beton gestort.

Bouw ontvangstschacht

Op het werkterrein wordt een grote bouwkuip aangelegd die nodig is voor de ontvangstschacht voor de tunnelboormachine en de toerit van de tunnel. Ter hoogte van de Fokker Terminal komt het diepste punt van de bouwkuip. Dit is de plek waar in 2018 de tunnelboormachine 2 keer aankomt (voor elke tunnelbuis 1 keer) en later de weg wordt aangelegd. De komende tijd wordt de bouwkuip ontgraven en worden de vloer en wanden in beton gestort. In januari 2018 is de ontvangstschacht klaar voor de 1e aankomst van de tunnelboormachine.

Bouw gewichtsplaat

Tussen de Fokker Terminal en het gebouw van de Binck Twins wordt een zogenaamde gewichtsplaat gebouwd. Dit is een ondergrondse betonnen plaat die boven het einde van beide geboorde tunnelbuizen komt te liggen. Deze constructie is nodig om het laatste deel van de tunnel relatief ondiep te kunnen aanleggen. De gewichtsplaat zorgt voor voldoende tegendruk voor de tunnelboormachine en voorkomt dat de tunnel later omhoog komt. Omstreeks augustus 2017 is de gewichtsplaat klaar.

Bereikbaarheid

In oktober 2016 is de Binckhorstlaan aangepast om ruimte te maken voor het werkterrein. De weg is verlegd en per rijrichting is er 1 rijstrook. Bedrijven en gebouwen aan de Trekvlietzijde zijn bereikbaar via de ventweg.

Overlast

Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. Mogelijk ontstaat er geluids- en trillingshinder. Op de Zonweg en de Binckhorstlaan neemt het bouwverkeer toe.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 of stuur een e-mail naar rotterdamsebaan@denhaag.nl.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl
Zie ook Bereikbaarheid Binckhorst

Gepubliceerd: 11 juli 2017Laatste wijziging: 3 augustus 2017