Werkterrein Vlietzoom

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn er werkzaamheden in de Vlietzoom.

Luchtfoto van het werkterrein in de Vlietzoom. Met onderin op het werkterrein de toerit van de tunnel. Rechts van de Rotterdamsebaan (voor de gebouwen) het Molenvlietpark en links van de Rotterdamsebaan het parkeerterrein van familiepark Drievliet. (Fotograaf: Peter van Oosterhout).
Luchtfoto van het werkterrein in de Vlietzoom. Met onderin op het werkterrein de toerit van de tunnel. Rechts van de Rotterdamsebaan (voor de gebouwen) het Molenvlietpark en links van de Rotterdamsebaan het parkeerterrein van familiepark Drievliet. (Fotograaf: Peter van Oosterhout).

Planning en uitvoering

In 2020 wordt op het werkterrein in de Vlietzoom op verschillende plekken gewerkt. Hierbij staat vooral het inrichten van de omgeving en het afbouwen van de nieuwe weg centraal. Zo wordt de omgeving rondom de weg ingericht, de weg wordt verder aangelegd, het dienstgebouw boven de ingang van de tunnel wordt afgebouwd en er wordt gewerkt aan het Molenvlietpark.

 Artist impressie van de tunnelmond in de Vlietzoom met op het dak van het dienstgebouw de zonnepanelen.
Artist impressie van de tunnelmond in de Vlietzoom met op het dak van het dienstgebouw de zonnepanelen.

Inrichten omgeving Rotterdamsebaan

Op het werkterrein in de Vlietzoom krijgt de nieuwe weg steeds meer zijn definitieve vorm. In januari 2020 wordt de bouwkeet op het werkterrein in de Vlietzoom verwijderd, zodat ook de omgeving rondom de Rotterdamsebaan ingericht kan worden.

Aanleg Rotterdamsebaan

De weg krijgt 3 lagen asfalt: een onder-, tussen- en deklaag. De onder- en tussenlagen zijn aangebracht. in de loop van 2020 wordt de laatste laag asfalt aangebracht en vervolgens komt er belijning op.

Afbouwen en inrichten dienstgebouw

Boven de tunnelmond in de Vlietzoom komt een dienstgebouw. Wanneer de Rotterdamsebaan open is voor verkeer, kunnen medewerkers vanuit dit gebouw de systemen in de tunnel bedienen. Het dienstgebouw bestaat uit 3 verdiepingen en heeft een totale oppervlakte van circa 900 m2. Naast de bedien- en technische ruimten komen er onder andere een vergaderruimte en kleedkamers. Het gebouw is bijna klaar. In 2020 wordt het dienstgebouw afgebouwd en ingericht. Er komt meubilair en alle benodigde installaties en computersystemen worden geïnstalleerd. De buitenzijde van het dienstgebouw krijgt een groene uitstraling door klimplanten die tegen de wanden aangroeien.

Aanleg Molenvlietpark

In de Vlietzoom is veel aandacht voor een goede inpassing van de Rotterdamsebaan in het landschap. Zo komt in de Vlietzoom het Molenvlietpark. Dit park krijgt een natuurlijke inrichting met vijvers en veel groen en wordt goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is het Molenvlietpark in de toekomst ook een waterbergingsgebied.

Een waterberging is een gebied dat kan worden ingezet als bij hevige regenval het boezemkanaal, in dit geval de Vliet, de grote hoeveelheid water niet meer kwijt kan. Door het water van de Vliet in de waterberging te laten stromen en daar tijdelijk op te slaan, wordt de waterveiligheid vergroot en wateroverlast voorkomen. De aanleg van het Molenvlietpark is onderdeel van de Rotterdamsebaan.

Kijk voor meer informatie over dit project op de pagina Molenvlietpark.

Werktijden

De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend of 's avonds doorwerkt.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Zie ook: www.rotterdamsebaan.nl
Kijk voor foto's op Flickr.com

Gepubliceerd: 12 augustus 2019Laatste wijziging: 23 december 2019