Werkterrein Vlietzoom

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn er werkzaamheden in de Vlietzoom.

Luchtfoto van het werkterrein in de Vlietzoom. Met onderin op het werkterrein de toerit van de tunnel. Rechts van de Rotterdamsebaan (voor de gebouwen) het Molenvlietpark en links van de Rotterdamsebaan het parkeerterrein van familiepark Drievliet. (Fotograaf: Peter van Oosterhout).
Luchtfoto van het werkterrein in de Vlietzoom. Met onderin op het werkterrein de toerit van de tunnel. Rechts van de Rotterdamsebaan (voor de gebouwen) het Molenvlietpark en links van de Rotterdamsebaan het parkeerterrein van familiepark Drievliet. (Fotograaf: Peter van Oosterhout).

Planning en uitvoering

In 2019 en 2020 wordt op het werkterrein in de Vlietzoom op verschillende plekken gewerkt. Hierbij staat vooral het inrichten van de omgeving en het afbouwen van de nieuwe weg centraal. Zo wordt het dienstgebouw boven de tunnelmond afgebouwd, de weg verder aangelegd en gewerkt aan het Molenvlietpark.

Afbouwen dienstgebouw

Boven de tunnelmond in de Vlietzoom komt een dienstgebouw. Als de Rotterdamsebaan open is voor verkeer, kunnen medewerkers vanuit dit gebouw de systemen in de tunnel bedienen.

Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 900 vierkante meter. Naast de bedien- en technische ruimten komen er onder andere een vergaderruimte en kleedkamers.

Het gebouw is bijna klaar. In de zomer en het najaar van 2019 wordt het dienstgebouw afgebouwd. Na het plaatsen van onder andere de trappen en kozijnen wordt het dak afgewerkt en worden er bovenop zonnepanelen geplaatst.

 Artist impressie van de tunnelmond in de Vlietzoom met op het dak van het dienstgebouw de zonnepanelen.
Artist impressie van de tunnelmond in de Vlietzoom met op het dak van het dienstgebouw de zonnepanelen.

Aanleg Rotterdamsebaan

Op het werkterrein in de Vlietzoom krijgt de nieuwe weg steeds meer zijn definitieve vorm. In september en oktober 2019 komen er speciale goten (diffractoren)langs de weg. Deze dempen het geluid van het verkeer. De rijbanen krijgen een laag asfalt.

Diffractoren

De aannemer zet veel maatregelen in om de Rotterdamsebaan zo duurzaam mogelijk te maken. Een van die maatregelen is het gebruik van diffractoren. Dit zijn speciale goten die naast het wegdek in de berm komen en geluid van het verkeer omhoog geleiden. Zonder diffractoren verspreidt geluid zich naar de zijkant van de weg. Ook nemen de goten met het geribbelde oppervlak geluid op, in plaats van dat ze het geluid weerkaatsen. Daarnaast zorgen de goten ervoor dat het geluid geabsorbeerd wordt. In de Vlietzoom komen de diffractoren op straatniveau langs beide kanten van de weg. In het najaar van 2019 worden de diffractoren aangelegd.

Diffractoren  langs de weg
Diffractoren langs de weg

Asfalteren

De weg krijgt 3 lagen asfalt: een onder-, tussen- en deklaag. Op sommige plekken in de Vlietzoom zijn al onder- en tussenlagen aangebracht. In oktober 2019 volgen op het werkterrein in de Vlietzoom de laatste lagen asfalt en daarna zijn de asfalteringswerkzaamheden grotendeels klaar.

Aanleg Molenvlietpark

In de Vlietzoom is veel aandacht voor een goede inpassing van de Rotterdamsebaan in het landschap. Zo komt in de Vlietzoom het Molenvlietpark. Dit park krijgt een natuurlijke inrichting met vijvers en veel groen en wordt goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is het Molenvlietpark in de toekomst ook een waterbergingsgebied.

Een waterberging is een gebied dat kan worden ingezet als bij hevige regenval het boezemkanaal, in dit geval de Vliet, de grote hoeveelheid water niet meer kwijt kan. Door het water van de Vliet in de waterberging te laten stromen en daar tijdelijk op te slaan, wordt de waterveiligheid vergroot en wateroverlast voorkomen. De aanleg van het Molenvlietpark is onderdeel van de Rotterdamsebaan.

Kijk voor meer informatie over dit project op de pagina Molenvlietpark.

Werktijden

De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend doorwerkt. Daarnaast zijn er werkzaamheden die alleen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd kunnen worden. Dit staat dan bij de werkzaamheden vermeld.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Zie ook: www.rotterdamsebaan.nl
Kijk voor foto's op Flickr.com

Gepubliceerd: 12 augustus 2019Laatste wijziging: 16 augustus 2019