Werkterrein Vlietzone

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan worden werkzaamheden uitgevoerd in de Vlietzone.

Het werkterrein Vlietzone van bovenaf. Van boven naar onder zichtbaar: de toerit van de tunnel, de opslag van segmenten, de scheidingsinstallatie en de silo’s.
Het werkterrein Vlietzone van bovenaf. Van boven naar onder zichtbaar: de toerit van de tunnel, de opslag van segmenten, de scheidingsinstallatie en de silo’s.

In 2018 ging het op het werkterrein vooral om het boren van de Victory Boogie Woogietunnel. Nu de tunnelboormachine in januari 2019 voor de 2e keer is aangekomen, wordt de tunnelboormachine gedemonteerd en afgevoerd. De aannemer breekt het fabrieksterrein op het werkterrein af en werkt verder aan het nieuwe parkeerterrein van Drievliet en de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Planning en uitvoering

Afbraak en afbouwen tunnelboormachine

De boorkop en de 1e volgwagen worden op het werkterrein in de Binckhorst uit elkaar gehaald. De 2e volgwagen wordt door de pas geboorde tunnelbuis teruggetrokken naar het werkterrein in de Vlietzone en wordt daar gedemonteerd. Vanaf de werkterreinen gaat de machine in onderdelen op transport, terug naar de fabrikant in Duitsland. Eind maart 2019 zijn alle onderdelen afgevoerd en wordt gestart met het afbouwen van de tunnelbuis. De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd. Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden soms onvermijdelijk. Zo is het mogelijk dat er geluids- en lichthinder optreedt in de omgeving. Het verkeer ondervindt geen hinder van het transport van de tunnelboormachine.

Afbouwen fabrieksterrein Vlietzone

Na het boren van de 2e tunnelbuis is het fabrieksterrein met installaties om het boorproces te ondersteunen en de segmentenopslag niet meer nodig. Aansluitend aan de aankomst van de tunnelboormachine in de Binckhorst wordt dit terrein daarom afgebroken. De ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van de Rotterdamsebaan en het parkeerterrein van Drievliet.

Aanleg nieuwe parkeerterrein Drievliet

Op de plek van het huidige parkeerterrein van Drievliet komt een deel van het Molenvlietpark te liggen. Drievliet krijgt daarom een nieuw parkeerterrein achter de bedrijven die aan de Laan van ’s-Gravenmade zijn gevestigd. Het nieuwe parkeerterrein wordt in 2 delen aangelegd. Vanaf november 2018 tot en met maart 2019 het 1e deel en begin 2020 het 2e deel.

Het nieuwe parkeerterrein komt op een helling te liggen, waarvan het hoogste punt ongeveer 6 meter is. De helling wordt gemaakt van ongeveer 70.000 kubieke meter zand dat afkomstig is van het boren van de tunnel.

Fundering loopbrug – januari 2019

Tussen de entree van Drievliet en het nieuwe parkeerterrein komt een loopbrug die over de Rotterdamsebaan heen komt te liggen. Deze brug rust op 4 steunpunten. Deze worden eind 2018/begin 2019 aangelegd. De bouw van de loopbrug start vervolgens in het voorjaar van 2019.

Aanleg Molenvlietpark

Het Molenvlietpark wordt aangelegd op het werkterrein naast het Molenslootpad. Dit park krijgt een waterberging. In de toekomst kan het waterpeil in de Vliet dalen als dit te hoog is door hevige regenval. Dit kan door de waterberging tijdelijk vol te laten stromen met water uit de Vliet. Om te zorgen dat het teveel aan water in de waterberging blijft, is er een dijk de rond de berging aangelegd. Het grootste deel van de dijk is klaar. Het laatste stuk van de dijk volgt in 2020. Op deze plek ligt nu nog het tijdelijke parkeerterrein van Drievliet.

Kijk voor meer informatie over dit project op de pagina Molenvlietpark.

Werktijden

De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend doorwerkt. Daarnaast zijn er werkzaamheden die alleen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd kunnen worden. Dit staat dan bij de werkzaamheden vermeld.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Zie ook: www.rotterdamsebaan.nl
Kijk voor foto's op Flickr.com

Gepubliceerd: 25 januari 2019Laatste wijziging: 5 februari 2019