Verslag Burenoverleg Vlietzoom/ Hoornwijck 24 maart 2020

In lijn met de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het Coronavirus, ging het Burenoverleg Vlietzoom/Hoornwijck van 24 maart 2020 niet door. In plaats van het Burenoverleg, heeft de omgeving Vlietzoom/Hoornwijck een brief ontvangen met een overzicht van het werk dat tot en met mei wordt uitgevoerd in de Vlietzoom.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden volgen medewerkers de richtlijnen van de RIVM.
In de brief kreeg men informatie over de volgende werkzaamheden:

Werkterrein Vlietzoom

 • De aannemer maakt tot medio juni de omgeving rond de toerit van de tunnel verder af. Werkzaamheden zijn onder meer het asfalteren van wegen en fietspaden rond de tunneltoerit, het aanbrengen van bestrating, het planten van struiken en ander groen en het afwerken van bermen.
 • Tot begin april wordt het laatste werk uitgevoerd aan de wegen van en naar familiepark Drievliet. De toegangsweg vanaf de Laan van ’s-Gravenmade naar het parkeerterrein van Drievliet wordt geasfalteerd en slagbomen worden geplaatst. Ook worden de laatste werkzaamheden aan het parkeerterrein en de hellingbaan uitgevoerd, zodat alles klaar is voordat Drievliet weer open gaat.

Dienstgebouw

 • In de afgelopen periode is de buitenzijde van het dienstgebouw verder afgemaakt. Na het plaatsen van 450 zonnepanelen op het dak, zijn de zijkanten van het gebouw bekleed met zwarte aluminium panelen.
 • Om het gebouw zoveel mogelijk in de groene omgeving in te passen, krijgt de buitenzijde van het dienstgebouw een groene uitstraling door klimplanten die tegen de wanden aangroeien. Tegen beide zijden van het gebouw zijn grondwallen aangelegd. Deze zijn ongeveer 4 meter hoog en lopen schuin omhoog tegen het gebouw. Om te zorgen dat de klimplanten straks omhoog kunnen groeien zijn voor de zwarte gevelbeplating stalen kabels bevestigd. De aannemer plant de klimplanten dit voorjaar op de grondwallen en daarna zal het gebouw aan weerszijden groener en groener kleuren.

Tunnel

 • In de tunnel en het dienstgebouw werkt de aannemer aan het plaatsen van ongeveer 50 verschillende installaties en besturingssystemen. Deze installaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer straks veilig gebruik kan maken van de Rotterdamsebaan.
 • Inmiddels hangt in de tunnel een groot deel van de installaties, zoals de ventilatoren, hulppostkasten, verlichting en luidsprekers. Ook de installaties in de pompkelders staan of hangen op hun plek. In de gebouwen bij de tunnel zijn de eerste besturingskasten geplaatst die nodig zijn om de installaties aan te sturen.
 • Nog voor de zomer krijgen de laatste installaties, zoals camera’s, vluchtwegaanduidingen en matrixborden, een plek. Tegelijkertijd worden de dwarsverbindingen als vluchtroute ingericht en de allerlaatste kabels getrokken.
 • Als alle installaties geplaatst zijn, gaat het project een volgende projectfase in: de testfase. In de testfase worden alle installaties uitvoerig getest of ze naar behoren werken.

Inrichting Molenvlietpark

 • De inrichting van het Molenvlietpark is bijna klaar. Inmiddels zijn de bruggen in en de toegangsbrug naar het park aangelegd en is het meeste groen geplant. Het trekvlotje en de speeltoestellen worden in april geplaatst. In mei worden er waterplanten gezaaid.
 • In de week van 30 maart staat het asfalteren van de voetpaden met schelpenasfalt op de planning. Na een lange periode met veel regen is de grond erg nat, waardoor het asfalteren eerder niet mogelijk was. Als de grond in de week van 30 maart toch nog te nat is, dan moet het asfalteren op een later moment gedaan worden.
 • De opening van het Molenvlietpark is gepland in het voorjaar.

Pluktuin

 • Onderdeel van het Molenvlietpark is het perceel naast Zeerust. Hier zou een pluktuin komen. Maar uit nader bodemonderzoek is gebleken dat de grond niet geschikt is om bomen, planten en struiken te planten waaraan eetbare noten, zaden en vruchten groeien. De landschapsarchitect maakt daarom een nieuw beplantingsplan. De overige inrichting van het perceel blijft ongewijzigd en inmiddels is de aannemer gestart met de grondwerkzaamheden in dit deel van het park. Zo wordt er in het midden een vijver gegraven en rondom de vijver een glooiend landschap aangebracht.
 • In de week van 30 maart worden de wandelpaden aangelegd en daarna wordt het perceel verder ingericht.
 • Het beplantingsplan moet opnieuw gemaakt worden. Bomen en struiken worden daarom in het najaar geplant.

Trekfietstracé

 • Op het werkterrein in de Vlietzoom is half maart het grootste deel van de fietspaden geasfalteerd. Een aantal van deze fietspaden is onderdeel van het Trekfietstracé, de sterfietsroute tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag. Tot medio juni werkt de aannemer aan het deel van het Trekfietstracé tussen het dienstgebouw van de tunnel in de Vlietzoom en de Westvlietweg.
 • Van eind mei tot half juni werkt de aannemer aan de aansluiting van het nieuwe fietspad op de Westvlietweg. Een deel van het werk staat gepland in het weekend van 5 tot 8 juni. Tijdens dit weekend is de Jan Thijssenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Hoornbrug en de Oude Tolbrug. Omwonenden ontvangen binnenkort meer informatie over deze werkzaamheden.
 • Wanneer de werkzaamheden voor de fietsroute zijn afgerond en het Jan Linzelviaduct klaar is, kan dit deel van het Trekfietstracé opengaan voor fietsers. Naar verwachting is dit omstreeks juni.

Actielijst

Actie 49 – 24 september 2019

Tijdens het volgend Burenoverleg gaat de gemeente Den Haag in op status van de planning van de aanleg van de 2e toevoer voor de waterberging in het Molenvlietpark.

Status actie 49 op 21 januari 2020:

De planning van de aanleg van de 2e toevoer voor het Molenvlietpark is met name afhankelijk van het verlenen van de kapvergunning voor de bomen die gekapt moeten worden voordat het werk van start kan gaan. Nadat de kapvergunning is verleend wordt de planning gepresenteerd in het Burenoverleg Vlietzoom.

Actie 53 – 21 januari 2020

In het volgend Burenoverleg worden de werkzaamheden van het Trekfietstracé aan de Westvlietweg besproken.

Status actie 53 op 24 maart 2020:

De omgeving heeft informatie ontvangen over de voortgang van het werk voor de aanleg van het Trekfietstracé. Wanneer er meer bekend is over de uitvoering, ontvangt de omgeving een aparte brief.

Gepubliceerd: 30 maart 2020Laatste wijziging: 30 maart 2020