Rotterdamsebaan: duurzaamheid in praktijk

De Victory Boogie Woogietunnel moet de meest duurzame tunnel van Europa worden. Om dit te bereiken, heeft de aannemer allerlei maatregelen bedacht.

Impressie van het dienstgebouw met daar bovenop de zonnepanelen.
Impressie van het dienstgebouw met daar bovenop de zonnepanelen.

Een van de meest opvallende maatregelen om energie te besparen, is het grote dak van zonnepanelen bovenop het dienstgebouw bij de ingang van de tunnel in de Vlietzoom. Dit levert genoeg energie op voor het dienstgebouw. Dit is maar 1 van de maatregelen.

Bij het ontwerp van de tunnel is rekening gehouden met zuinig energiegebruik, hergebruik van materialen, minder verkeersgeluid en het opvangen van fijnstof. Lees welke maatregelen er zijn bedacht.

Zuinig energieverbruik

 • Lichtroosters bij de ingangen van de tunnel zorgen ervoor dat minder verlichting nodig is.
 • Alle dienst– en techniekgebouwen hebben zuinige ledverlichting. Ook de verlichting bij de bouw is led.
 • De indeling van de dienstgebouwen is zo dat er zo min mogelijk koeling nodig is.
 • De tunnel gebruikt groene stroom.

Hergebruik materialen

 • Er is een soort asfalt gebruikt waarvoor minder energie nodig is om het te maken. Oud asfalt wordt hergebruikt.
 • De grond die vrijkwam tijdens het boren is opnieuw gebruikt: bijvoorbeeld voor de aanleg van het Molenvlietpark en het nieuwe parkeerterrein van Drievliet.
 • Ook de tunnelboormachine zelf werd eerder gebruikt.

Minder verkeersgeluid

 • Op een groot deel van de Rotterdamsebaan ligt ‘stil asfalt’. Hierdoor is er voor de omgeving minder geluid van rijdend verkeer als de Rotterdamsebaan in gebruik is.
 • Speciale betonnen goten in de berm nemen het geluid op en richten het naar boven in plaats van naar de zijkant. Ook hierdoor is er minder verkeersgeluid.
Speciale betonnen goten gaan overlast tegen.
Speciale betonnen goten gaan overlast tegen.

Fijnstof

 • Fijnstof in de uitlaatgassen tast de luchtkwaliteit aan. Bij de Victory Boogie Woogietunnel wordt het fijnstof bij de in- en uitgangen van de tunnel opgevangen. Dit gebeurt met een systeem dat als een soort magneet werkt. De uitstoot van fijnstof bij de tunnelingangen daalt zo met ongeveer 50%.

Duurzame bouw

Ook tijdens de bouw is er veel aandacht voor duurzaamheid. Dit is zichtbaar in de zonnepanelen op het dak van de hoofdlocatie van de aannemer. De bouwmachines werken op milieuvriendelijke brandstof. De aannemer gebruikte duurzame betonmengsels die gemaakt zijn met een lagere CO2-uitstoot. En tot slot werden de zware betonnen delen van de tunnel tijdens de bouw aangevoerd met een elektrische wagen: ‘tunnelTesla’ - een wereldprimeur.

Asfalteren van de Binckhorst met 'stil asfalt' (foto: Frank Jansen)
Asfalteren van de Binckhorst met 'stil asfalt' (foto: Frank Jansen)

Zie ook

    Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

    Gepubliceerd: 16 september 2019Laatste wijziging: 16 september 2019