Ontwerp Rotterdamsebaan

Bekijk de tekeningen voor de Binckhorst, de tunnel, de Vlietzoom en het knooppunt Ypenburg.

Hieronder vindt u de beschikbare ontwerptekeningen voor de Rotterdamsebaan. U kunt de tekeningen per gebied bekijken en de tekening van het hele tracé van de Rotterdamsebaan.

Binckhorst (PDF, 2,6 MB)
Tunnel (PDF, 5,5 MB)
Vlietzoom - Ypenburg (PDF, 3,3 MB)
Overzichtstekening Rotterdamsebaan (PDF, 7,3 MB)
Kaart route Rotterdamsebaan (PDF, 1,5 MB)

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4-A13) en de Centrumring van Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

Gepubliceerd: 11 juli 2017Laatste wijziging: 6 januari 2020