Monitoring bij aanleg Rotterdamsebaan

In Den Haag wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. Een deel van deze nieuwe weg ligt in een tunnel die vanuit de Vlietzone naar de Binckhorst loopt. In 2018 zijn 2 tunnelbuizen geboord vanaf het beginpunt bij familiepark Drievliet tot het eindpunt op de Binckhorstlaan. De monitoring voor, tijdens en na de bouw van de tunnel is een belangrijk onderdeel van het werk.

Metingen tijdens het boren van de tunnel

Tijdens en tot 3 maanden na het boren van de Victory Boogie Woogietunnel worden (de verplaatsingen van) gebouwen en wegen meteen boven en naast de boorroute zorgvuldig in de gaten gehouden. Dat gebeurt met automatische landmeetapparatuur. Deze apparatuur meet elk uur de positie van honderden meetpunten. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week zo lang er geboord wordt. De monitoring start 3 maanden voorafgaand aan het boren van de tunnel en loopt door tot 3 maanden er na.

Deze metingen worden gedaan om de invloed van het boren op de omgeving te bewaken. Fugro voert namens de gemeente de monitoring uit.

Het boren is klaar

In 2018 zijn beide tunnelbuizen geboord. Nu het boren van de Victory Boogie Woogietunnel klaar is, is het monitoringssysteem niet meer nodig. Daarom worden overal langs de boorroute de meetpunten, prisma's en meetapparatuur weggehaald. Eind juni 2019 is alles opgeruimd.

Nu het boren van de tunnel klaar is, verwijdert Fugro de meetapparatuur
Nu het boren van de tunnel klaar is, verwijdert Fugro de meetapparatuur

Monitoring voor een zorgvuldig boorproces

Voor het begin van de bouw van de Rotterdamsebaan is het invloedsgebied voor de tunnel bepaald. Het invloedsgebied is het gebied waar verzakkingen kunnen ontstaan door het boren van de tunnel. Het gebied loopt vanuit het midden van de tunnelbuizen maximaal 30 meter naar buiten. Meteen boven de tunnelbuizen kunnen de verzakkingen het grootst zijn. Richting de grenzen van het invloedsgebied zijn de eventuele verzakkingen steeds kleiner.

Verzakkingen leveren geen problemen op zolang ze klein blijven. Daarom is tijdens het boren heel precies gemeten. Zo kon al op basis van kleine verzakkingen het boorproces worden bijgestuurd. De metingen zijn automatisch verwerkt en meteen zichtbaar in de bouwkeet en op de tunnelboormachine.

De meetapparatuur van Fugro aan een pand
De meetapparatuur van Fugro aan een pand

Het meetsysteem

Op alle panden binnen het invloedsgebied zijn prisma’s op de gevels bevestigd. Dit zijn een soort reflectors. Daartegenover hangen automatische meetapparaten, die elke prisma 1 keer per uur inmeten. Naast de panden binnen het invloedsgebied wordt ook de grond boven de tunnel met aandacht in de gaten gehouden.

Langs de hele boorroute van de Rotterdamsebaan is elke meter een meetpunt op de grond gemaakt. Deze punten staan precies op de as van de tunnelbuizen. Uitgezonderd zijn de plekken waar dit niet mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld bij de Binckhorsthaven.

De positie van de gebouwen wordt ieder uur gemeten met behulp van een prisma (reflector)
De positie van de gebouwen wordt ieder uur gemeten met behulp van een prisma (reflector)
Kijk voor meer informatie op Boortunnel Rotterdamsebaan

Gepubliceerd: 25 juli 2017Laatste wijziging: 5 april 2019