Molenvlietpark: groen en water bij Rotterdamsebaan in Vlietzoom

In de Vlietzoom komt de Rotterdamsebaan zo veel mogelijk in een groen en waterrijk landschap te liggen. Samen met bewoners en belanghebbenden is hier in 2015 een plan voor gemaakt: het Molenvlietpark. De aanleg van het Molenvlietpark is onderdeel van het project Rotterdamsebaan.

Het Molenvlietpark is het deel van de Vlietzoom tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Landgoed Vredenoord
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

  Het Molenvlietpark is ontworpen rond de cultuurhistorische elementen van de Vlietzoom, zoals de Molentocht, de Postkade en de Vliet met haar buitenplaatsen. Het Molenvlietpark wordt groen, waterrijk en goed toegankelijk voor voetgangers. Er zijn geen speciale voorzieningen voor auto’s.

  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)
  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)
  Impressie Vlietzoom medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)
  Impressie Vlietzoom medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

  Groen en water

  Het Molenvlietpark krijgt een natuurlijke inrichting met bijvoorbeeld (bloemrijk) grasland, waar grassen en kruidachtige planten goed kunnen groeien. In het park komen veel inheemse boomsoorten zoals beuken, eiken, knotwilg en haagbeuk.

  Er komt een ecologische verbindingszone langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh. Deze zone wordt ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, ruige en bloemrijke bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Deze zone helpt mee de regionale groenstructuur te verbeteren.

  Waterberging

  In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland komt er een waterberging in het Molenvlietpark, in de vorm van vijvers die met elkaar verbonden zijn. Deze vijvers kunnen bij hevige regenval een teveel aan water tijdelijk opvangen. Een stukje mooie natuur, dat tegelijkertijd wateroverlast voorkomt. Om te zorgen dat het water in de waterberging blijft als deze volstaat met water, is er een kade (een soort dijk) om de waterberging aangelegd. Met de waterberging wordt ook een deel van het extra asfalt dat de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebrengt, gecompenseerd.

  Bij de waterberging komt een vispaaiplaats, een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in het voorjaar snel op. Ook komen er veel water- en oeverplanten waartussen vissen zich kunnen verstoppen en ongestoord kunnen paaien én opgroeien. Door een vispaaiplaats blijft de visstand in evenwicht. Op die manier blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien. Hiermee wordt de natuur een handje geholpen.

    Aanleg 2e toevoer waterberging

    In de kade rondom de waterberging is een aflaat aangelegd. Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. De aflaat wordt opengezet om bij hevige regenval overtollig water uit de Vliet naar de waterberging te laten stromen. Om te zorgen dat de waterberging zich snel genoeg kan vullen, is er naast de aflaat een 2e toevoer nodig. Deze komt langs het Molenslootpad te liggen, loopt onder de Jan Thijssenweg door en komt uit in de Vliet. Hiervoor wordt zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg verhoogd. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland op deze plek tegelijkertijd 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Ook wordt het fietspad langs de Vliet geasfalteerd, vanaf de Hoornbrug tot aan de fietsbrug over de Vliet.

    Voorlopige planning

    In het najaar van 2020-2021 zijn de volgende werkzaamheden gepland:

    • kappen van bomen en archeologisch onderzoek
    • verleggen van kabels en leidingen
    • duiker aanleggen
    • Jan Thijssenweg ophogen
    • vervangen oeverbescherming langs de Vliet
    • aanleg burg over de 2e toevoer waterberging
    • herinrichting van het Molenslootpad
    • asfalteren fietspad

    Inrichten Molenvlietpark

    Tot en met het voorjaar van 2020 wordt het Molenvlietpark ingericht. Er komen 5 bruggen. In het deel van het park waarin de waterberging ligt, komt een vlonderpad over het water en een pad van schelpenasfalt rondom de vijvers. Ook komen er natuurspeelplekjes, bankjes en prullenbakken, en een trekpontje bij 1 van de vijvers.

    Ook de rest van het Molenvlietpark, rondom de Rotterdamsebaan en langs golfbaan Leeuwenbergh, krijgt een groen aanzien door de aanplant van bomen, (bloemrijk) grasland , struiken, en ruige en bloemrijke bermen. Een deel van het park ligt achter landgoed Zeerust. Dit deel wordt via paden en een brug bereikbaar voor wandelaars. In dit deel komt in het midden een grote vijver en staan er bankjes.

    In het hele Molenvlietpark worden bomen en ander groen geplant. In totaal gaat het om circa 1.400 bomen.

    Impressie van de bruggen die de Laan van Zuid-Hoorn verbinden met het Molenvlietpark
    Impressie van de bruggen die de Laan van Zuid-Hoorn verbinden met het Molenvlietpark
     Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
     Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
     Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark
     Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark

     Bereikbaarheid

     Om onveilige situaties tussen werkverkeer en fietsers en voetgangers te voorkomen, is het Molenslootpad volledig afgesloten voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Laan van Zuid- Hoorn, Laan van Oversteen, Laan van Vredenoord en de Jan Thijssenweg.

     Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad (klik op afbeelding voor vergroting)
     Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad (klik op afbeelding voor vergroting)

     Werktijden

     De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend doorwerkt.

     Contact

     Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer 088-400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

     Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

     Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 9 juli 2020