Molenvlietpark: groen en water bij Rotterdamsebaan in Vlietzoom

In de Vlietzoom komt de Rotterdamsebaan zo veel mogelijk in een groen en waterrijk landschap te liggen. Samen met belanghebbenden is hier in 2015 een plan voor gemaakt: het Molenvlietpark. Het Molenvlietpark is onderdeel van het project Rotterdamsebaan en in de zomer van 2020 opengegaan voor publiek.

Het Molenvlietpark is het deel van de Vlietzoom tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Jan Thijssenweg/Westvlietweg
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

  Het Molenvlietpark is ontworpen rond de cultuurhistorische elementen van de Vlietzoom, zoals de Molentocht, de Postkade en de Vliet met haar buitenplaatsen. Het Molenvlietpark is groen, waterrijk en goed toegankelijk voor voetgangers. Er zijn geen voorzieningen voor auto’s.

  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)
  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)

  Groen en water

  Het Molenvlietpark heeft een natuurlijke inrichting met ondermeer (bloemrijk) grasland, waar grassen en kruidachtige planten goed kunnen groeien. In het park staan veel inheemse boomsoorten zoals beuken, eiken, knotwilg en haagbeuk.

  Langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh ligt een ecologische verbindingszone. Deze zone is ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, ruige en bloemrijke bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Deze zone helpt mee de regionale groenstructuur te verbeteren.

  Bezoekers van het nieuwe Molenvlietpark wandelen over het vlonderpad. (Fotograaf: Frank Jansen)
  Bezoekers van het nieuwe Molenvlietpark wandelen over het vlonderpad. (Fotograaf: Frank Jansen)

  Waterberging

  In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterberging in het Molenvlietpark aangelegd in de vorm van vijvers die met elkaar verbonden zijn. Deze vijvers kunnen bij hevige regenval tijdelijk een grote hoeveelheid water opvangen. Om te zorgen dat het water in de waterberging blijft als deze volstaat met water, is er een kade (een soort dijk) om de waterberging aangelegd. Op de kade ligt 1 van de wandelpaden van het Molenvlietpark. Met de waterberging wordt ook een deel van het extra asfalt dat de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebrengt, gecompenseerd.

  Bij de waterberging is een vispaaiplaats aangelegd, een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in het voorjaar snel op. Tussen de water- en oeverplanten kunnen vissen zich verstoppen en ongestoord paaien én opgroeien. Door een evenwichtige visstand blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien.

    Aanleg 2e toevoer waterberging

    In de kade rondom de waterberging is een aflaat aangelegd. Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. De aflaat wordt opengezet om bij hevige regenval overtollig water uit de Vliet naar de waterberging te laten stromen. Om te zorgen dat de waterberging zich sneller vult, is er een 2e toevoer nodig als verbinding tussen de Vliet en de waterberging. Hiervoor wordt zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg verhoogd. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland op deze plek tegelijkertijd 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Ook wordt in samenwerking met de gemeente Rijswijk het fietspad langs de Vliet geasfalteerd, vanaf de Hoornbrug tot aan de fietsbrug over de Vliet.

    De aanleg van de 2e toevoer bestaat onder andere uit:

    • kappen van bomen en archeologisch onderzoek
    • verleggen van kabels en leidingen
    • duiker bouwen onder de Jan Thijssenweg
    • Jan Thijssenweg ophogen
    • vervangen oeverbescherming langs de Vliet
    • aanleg brug over de 2e toevoer waterberging
    • herinrichting van het Molenslootpad
    • asfalteren fietspad langs Jan Thijssenweg

    De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is in de periode 2021 - 2022.

    Contact

    Heeft u vragen over het Molenvlietpark en het project Rotterdamsebaan, neemt dan contact op met de projectorganisatie Rotterdamsebaan van de gemeente via het contactformulier.

    Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

    Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 23 juli 2020