Molenvlietpark: inbedding Rotterdamsebaan in Vlietzone

Een belangrijk onderdeel bij het ontwerp van de Rotterdamsebaan is de inpassing van de nieuwe weg in de Vlietzone. Samen met belanghebbenden is hier een plan voor gemaakt: het Molenvlietpark. De aanleg van het Molenvlietpark is onderdeel van het project Rotterdamsebaan.

Het Molenvlietpark is het deel van de Vlietzone tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Landgoed Vredenoord
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

  Het ontwerp voor het Molenvlietpark is opgebouwd rond de cultuurhistorische elementen van de Vlietzone. Zoals de Molentocht, de Postkade en de Vliet met haar buitenplaatsen. Het Molenvlietpark wordt groen, waterrijk en goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er zijn dus geen speciale voorzieningen voor auto’s. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Het nieuwe Molenvlietpark vanaf boven Drievliet gezien (klik op de afbeelding om te vergroten)
  Het nieuwe Molenvlietpark vanaf boven Drievliet gezien (klik op de afbeelding om te vergroten)
  Impressie Vlietzone medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)
  Impressie Vlietzone medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

  Groen en water

  Het Molenvlietpark krijgt een natuurlijke inrichting:

  • Grassen en kruidachtigen kunnen goed groeien.
  • Een groot deel van het park bestaat uit inheemse boomsoorten. Deze bomen staan in los verband, soms dicht bij elkaar en soms verspreid. De keuze van de boomsoorten wordt onder andere bepaald door de locatie en de hoogteligging.
  • Groen sluit aan bij de bestaande beplanting. Bijvoorbeeld (bloemrijk) grasland, natuurvriendelijke oevers, cultuurhistorisch bos (beuk, eik, haagbeuk) en losse landschapselementen (knotwilg, elzenhakhout).
  • Er komt een ecologische verbindingszone langs de Bovenwetering van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh. Deze zone wordt ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, ruige en bloemrijke bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Deze zone helpt mee de regionale groenstructuur te verbeteren.
  • Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor de aanleg van een bergingsgebied. Dat betekent dat het gebied onder water gezet kan worden als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij zeer hevige regenval.
  • Er komt een vispaaiplaats. Hiermee wordt de natuur een handje geholpen. In dit water groeien jonge vissen op. Deze vissen helpen mee de waterkwaliteit te verbeteren.

  Vijvers in Molenvlietpark tevens 'waterberging'

  In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland komt er een waterberging in het Molenvlietpark in de vorm van een serie met elkaar verbonden vijvers. In de toekomst vangen deze vijvers bij hevige regenval een teveel aan water tijdelijk op. Een stukje mooie natuur, waarmee tegelijkertijd wateroverlast wordt voorkomen.

  Met de waterberging wordt een deel van het extra asfalt dat de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebrengt, gecompenseerd.

  Aanleg Molenvlietpark

  De aanleg van het Molenvlietpark gebeurt in 2 fasen.

   In fase 1 wordt het deel aangelegd dat grenst aan buitenplaats Vredenoord en de Kansjesmolensloot. Dit deel van het park gaat in de zomer van 2019 open voor wandelaars. De aanleg van het resterende gedeelte volgt in 2019 en 2020.

   Waterberging

   Om te zorgen dat het water in de waterberging blijft als deze volstaat met water wordt er een kade, een soort dijk, om de waterberging heen aangelegd. De kade in het eerste deel van het Molenvlietpark is aangelegd.

   Het laatste stukje wordt in 2019 en 2020 aangelegd. Daarna is de waterberging klaar.

   Vispaaiplaats

   De waterkwaliteit in het gebied is belangrijk en daarom wordt in de directe omgeving van het park (Kansjesmolensloot) een vispaaiplaats aangelegd. Door deze vispaaiplaats blijft de visstand in evenwicht. Op die manier blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien. Deze vispaaiplaats wordt in het najaar van 2019 aangelegd.

   Bruggen

   In het voorjaar of in de zomer van 2019 worden de bruggen gebouwd die Park Hoornwijck gaat verbinden met het Molenvlietpark. De brug bij de aflaat wordt in de winter van 2019 aangelegd.

   Impressie van de bruggen die Park Hoornwijck verbinden met het Molenvlietpark
   Impressie van de bruggen die Park Hoornwijck verbinden met het Molenvlietpark

   Aflaat

   Om te zorgen dat het water vanuit de Kansjesmolensloot de waterberging in kan stromen, wordt een aflaat in de kade aangelegd. Bij hevige regenval kan een deel van het Molenvlietpark onder water worden gezet. Vanaf de Kansjesmolensloot stroomt er dan via een aflaat water het bergingsgebied in. Deze aflaat wordt in januari, februari en maart 2019 gebouwd.

   Aanleg 2e toevoer waterberging

   Om te zorgen dat de waterberging zich snel genoeg kan vullen, is er naast de aflaat een 2e toevoer nodig. Deze komt langs het Molenslootpad te liggen, loopt onder de Jan Thijssenweg door en komt uit in de Vliet. Om dit mogelijk te maken, wordt in 2019 zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg verhoogd. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland op deze plek tegelijkertijd 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Ook wordt ter hoogte van de werkzaamheden het fietspad langs de Vliet geasfalteerd.

   Voorlopige planning
   Wanneer Wat
   Begin 2019 kappen bomen en archeologisch onderzoek
   Tweede kwartaal 2019 verleggen kabels en leidingen
   Half 2019 tot half 2020 duiker aanleggen
   Jan Thijssenweg ophogen
   vervangen oeverbescherming Vliet
   aanleg brug over de watergang
   herinrichting Molenslootpad
   Halverwege 2020 werkzaamheden klaar

   Inrichten Molenvlietpark

   Pas nadat in 2019 het parkeerterrein van Drievliet op zijn definitieve plek ligt en de brug voor Drievliet over de Rotterdamsebaan is gebouwd, kan het Molenvlietpark verder aangelegd worden.

   De volgende werkzaamheden worden dan uitgevoerd:

   • verwijderen tijdelijk parkeerterrein Drievliet
   • aanleg laatste deel kade voor de waterberging
   • aanleg van een vlonderpad
   • aanleg aanlegsteiger
   • asfalteren wandelpad met schelpenasfalt
   • aanleg recreatief trekpontje
   • inrichten met bankjes, bomen en beplanting
   Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
   Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
   Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark
   Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark

   Bereikbaarheid

   Om onveilige situaties tussen werkverkeer en fietsers en voetgangers te voorkomen, is het Molenslootpad volledig afgesloten voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Laan van Zuid Hoorn, Laan van Oversteen, Laan van Vredenoord en de Jan Thijssenweg.

   Klik op de afbeelding om te vergroten:

   Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad
   Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad

   Werktijden

   De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend doorwerkt.

   Contact

   Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer 088-400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

   Of kom op dinsdag tussen 15.30 en 16.30 uur langs bij het inloopspreekuur in de bouwkeet langs de Laan van Hoornwijck.

   Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

   Gepubliceerd: 25 juli 2017Laatste wijziging: 3 oktober 2018