Molenvlietpark: groen en water bij Rotterdamsebaan in Vlietzoom

In de Vlietzoom wordt de Rotterdamsebaan zo veel mogelijk in een groen en waterrijk landschap ‘ingepakt’. Samen met bewoners en belanghebbenden is hier in 2015 een plan voor gemaakt: het Molenvlietpark. De aanleg van het Molenvlietpark is onderdeel van het project Rotterdamsebaan.

Het Molenvlietpark is het deel van de Vlietzoom tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Landgoed Vredenoord
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

  Het Molenvlietpark is ontworpen rond de cultuurhistorische elementen van de Vlietzoom, zoals de Molentocht, de Postkade en de Vliet met haar buitenplaatsen. Het Molenvlietpark wordt groen, waterrijk en goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er zijn dus geen speciale voorzieningen voor auto’s.

  Het nieuwe Molenvlietpark vanaf boven Drievliet gezien (klik op de afbeelding om te vergroten)
  Het nieuwe Molenvlietpark vanaf boven Drievliet gezien (klik op de afbeelding om te vergroten)
  Impressie Vlietzoom medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)
  Impressie Vlietzoom medio 2020 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

  Groen en water

  Het Molenvlietpark krijgt een natuurlijke inrichting met bijvoorbeeld (bloemrijk) grasland, waar grassen en kruidachtige planten goed kunnen groeien. In het park komen veel inheemse boomsoorten zoals beuken, eiken, knotwilg en haagbeuk.

  Er komt een ecologische verbindingszone langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh. Deze zone wordt ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, ruige en bloemrijke bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Deze zone helpt mee de regionale groenstructuur te verbeteren.

  Waterberging

  In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland komt er een waterberging in het Molenvlietpark, in de vorm van vijvers die met elkaar verbonden zijn. Deze vijvers kunnen bij hevige regenval een teveel aan water tijdelijk opvangen. Een stukje mooie natuur, dat tegelijkertijd wateroverlast voorkomt. Met de waterberging wordt ook een deel van het extra asfalt dat de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebrengt, gecompenseerd.

  Bij de waterberging komt een vispaaiplaats, een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in het voorjaar snel op. Ook komen er veel water- en oeverplanten waartussen vissen zich kunnen verstoppen en ongestoord kunnen paaien én opgroeien. Door een vispaaiplaats blijft de visstand in evenwicht. Op die manier blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien. Hiermee wordt de natuur een handje geholpen.

   Aanleg Molenvlietpark

   De aanleg van het Molenvlietpark gebeurt in 2 fasen:

    • In fase 1 wordt het deel aangelegd dat tussen buitenplaats Vredenoord, de Kansjesmolensloot en Drievliet ligt. Dit werk gebeurt in 2018 en 2019.
    • In fase 2 wordt het deel tussen de golfbaan, de bedrijven langs de Laan van ’s-Gravenmade en de Rotterdamsebaan aangelegd. Dit werk gebeurt in 2019 en 2020.

    Waterberging

    Om te zorgen dat het water in de waterberging blijft als deze volstaat met water, wordt er een kade (een soort dijk) om de waterberging heen aangelegd. Het grootste deel van de kade was eind 2018 klaar. Het laatste stuk komt eind 2019. Daarna is de waterberging klaar.

    Aanleg 2e toevoer waterberging

    In de kade rondom de waterberging is een aflaat aangelegd. De aflaat werkt als een snelle toevoer voor water als bij hevige regenval de waterberging vol moet stromen. Om te zorgen dat de waterberging zich snel genoeg kan vullen, is er naast de aflaat een 2e toevoer nodig. Deze komt langs het Molenslootpad te liggen, loopt onder de Jan Thijssenweg door en komt uit in de Vliet. Hiervoor wordt in 2019 zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg verhoogd. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland op deze plek tegelijkertijd 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Ook wordt het fietspad langs de Vliet geasfalteerd, vanaf de Hoornbrug tot aan de fietsbrug over de Vliet.

    Voorlopige planning

    Voorlopige planning
    Wanneer Wat
    2e helft 2019 kappen bomen en archeologisch onderzoek
    verleggen kabels en leidingen
    Eind 2019 tot half 2020 duiker aanleggen
    Jan Thijssenweg ophogen
    vervangen oeverbescherming Vliet
    aanleg brug over de 2e toevoer
    herinrichting Molenslootpad
    asfalteren fietspad

    Vispaaiplaats

    De waterkwaliteit in het gebied is belangrijk en daarom komt er bij de Kansjesmolensloot een vispaaiplaats. Een vispaaiplaats is een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats wordt in het najaar van 2019 aangelegd.

    Bruggen

    Er komen 3 bruggen in het Molenvlietpark, in het deel bij de Kansjesmolensloot. 2 bruggen verbinden het park met de Laan van Zuid-Hoorn. Deze bruggen worden in het voorjaar van 2019 gebouwd. Er komt een brug over de aflaat van de waterberging. Deze brug wordt in de winter van 2019 aangelegd.

    Impressie van de bruggen die Park Hoornwijck verbinden met het Molenvlietpark
    Impressie van de bruggen die Park Hoornwijck verbinden met het Molenvlietpark

    Inrichten Molenvlietpark

    Nadat in de zomer van 2019 het parkeerterrein van Drievliet op zijn definitieve plek ligt en de loopbrug voor Drievliet over de Rotterdamsebaan is gebouwd, kan het Molenvlietpark verder ingericht worden.

    Het deel van het park tussen de Kansjesmolensloot, landgoed Vredenoord en Drievliet krijgt dan een vlonderpad over de vijvers en een pad van schelpenasfalt rondom de vijvers. Ook komen er een trekpontje bij 1 van de vijvers, natuurspeelplekjes, bankjes en prullenbakken.

    In het hele Molenvlietpark worden bomen en ander groen geplant. In totaal worden er circa 1.400 bomen geplant.

     Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
     Impressie van het trekpontje in het Molenvlietpark
     Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark
     Impressie van het vlonderpad door het Molenvlietpark

     Bereikbaarheid

     Om onveilige situaties tussen werkverkeer en fietsers en voetgangers te voorkomen, is het Molenslootpad volledig afgesloten voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Laan van Zuid Hoorn, Laan van Oversteen, Laan van Vredenoord en de Jan Thijssenweg.

     Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad (klik op afbeelding voor vergroting)
     Omleidingskaart afsluiting Molenslootpad (klik op afbeelding voor vergroting)

     Werktijden

     De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Het kan gebeuren dat de aannemer in het weekend doorwerkt.

     Contact

     Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer 088-400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

     Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

     Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 6 januari 2020