Burenoverleggen Rotterdamsebaan

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn er werkzaamheden in verschillende gebieden. De gemeente en aannemer organiseren samen in elk gebied Burenoverleggen om omwonenden en bedrijven in de directe omgeving te informeren over de (komende) werkzaamheden.

De Burenoverleggen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. In de Burenoverleggen geeft de gemeente, samen met de Combinatie Rotterdamsebaan, een toelichting op de voortgang van de werkzaamheden in het gebied waarin gewerkt wordt. In de overleggen worden onderwerpen besproken zoals:

  • uitvoering van de werkzaamheden
  • planning
  • bereikbaarheid

Het project is verdeeld in 2 gebieden:

  • Binckhorst
  • Vlietzoom/Hoornwijck

Er zijn 2 verschillende Burenoverleggen ingericht. Bekijk per Burenoverleg de beknopte verslagen en het vergaderschema:

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

Gepubliceerd: 20 mei 2016Laatste wijziging: 10 juli 2020