Burenoverleg Binckhorst

Het Burenoverleg Binckhorst vindt regelmatig plaats. Bedrijven en omwonenden die in de directe omgeving van de werkzaamheden werken en wonen, zijn welkom om bij het Burenoverleg aan te sluiten. Van het overleg wordt een kort verslag gemaakt.

Tijdens het Burenoverleg worden de werkzaamheden in de Binckhorst toegelicht. Omdat de ‘buren’ van het werk worden uitgenodigd, kunnen vragen en/of klachten worden besproken en kan gezocht worden naar een passende oplossing.

Vergaderdata

De eerstvolgende Burenoverleggen zijn op:

  • 19 november 2019
  • 28 januari 2020
  • 3 maart 2020

De bijeenkomsten duren van 16.30 tot 17.30 uur en vinden plaats op de 1e verdieping van de Binckhorstlaan 340 in Den Haag (ingang via het Trefpunt Rotterdamsebaan).

Presentaties

U kunt de presentaties die de Combinatie Rotterdamsebaan heeft gegeven tijdens de overleggen opvragen via rotterdamsebaan@denhaag.nl. Vergeet daarbij de datum van het overleg niet te vermelden.

Verslagen bijeenkomsten

    Gepubliceerd: 2 januari 2018Laatste wijziging: 14 november 2019