Binckhorstlaan: herinrichting tussen Plutostraat en Maanweg

De bouw van de toerit voor de tunnel naar de Rotterdamsebaan is zo goed als klaar. In 2019 krijgt de Binckhorstlaan een nieuwe inrichting.

De aannemer werkt nu ook buiten de bouwhekken aan de nieuwe inrichting van de Binckhorstlaan. Dat gebeurt in fases, zodat er voldoende ruimte blijft voor het verkeer.

Herinrichting Binckhorstlaan in fases

De herinrichting begint op de Binckhorstlaan ter hoogte van de Plutostraat en schuift in de loop van 2019 op richting Voorburg.

Op hoofdlijnen is de planning voor de herinrichting van de Binckhorstlaan:

  • Januari 2019 tot de zomer: het deel tussen de Plutostraat en de Polluxstraat.
  • Vanaf de zomer tot en met het najaar: het deel tussen de Polluxstraat en de Zonweg.
  • Eind 2019: het deel tussen de Zonweg en de Maanweg.

Afsluiten Poolsterstraat

Sinds maandag 7 januari 2019 is de Poolsterstraat afgesloten van de Binckhorstlaan voor autoverkeer. Deze aansluiting verdwijnt definitief om de verkeersveiligheid en -doorstroming op de centrumring te verbeteren. Autoverkeer van en naar de Poolsterstraat kan via de Meteoorstraat en de Plutostraat rijden. Voor fietsers en voetgangers blijft het wel mogelijk om vanaf de Poolsterstraat de Binckhorstlaan te bereiken en andersom.

Herinrichting Binckhorstlaan – 2e kwartaal 2019

In het 2e kwartaal van 2019 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de herinrichting van de Binckhorstlaan. Dit gebeurt:

  • tussen de Mercuriusweg en de Uranusstraat
  • aan de overkant tussen Carpetright en de Polluxstraat.

Herinrichting ventweg Mercuriusweg - Uranusstraat

Van maandag 1 april tot eind mei 2019 wordt de Binckhorstlaan heringericht. Dat gebeurt op het stuk tussen de Mercuriusweg en de Uranusstraat. De ventweg krijgt dan zijn definitieve inrichting. Ook worden het definitieve fietspad en de stoep aangelegd. Het tijdelijke parkeerterrein bij de Binckhorstlaan, ter hoogte van het Motorhuis, vervalt. De bushalte wordt tijdelijk verplaatst in de richting van de Zonweg.

Tijdens de werkzaamheden is de ventweg langs de McDonald's afgesloten. Verkeer vanaf de Binckhorstlaan richting Ford en Mazda kan via de Uranusstraat rijden. Hiervoor komt er een directe verbinding tussen de Uranusstraat en de Binckhorstlaan. Voetgangers en fietsers worden langs het werk geleid.

Herinrichting Binckhorstlaan tussen Carpetright en Polluxstraat

Vanaf begin april tot eind juni 2019 werkt de aannemer tussen Carpetright en Polluxstraat aan de nieuwe Binckhorstlaan naast de huidige weg. Op het werkterrein worden de nieuwe stoep, fietspad en rijweg aangelegd.

Werktijden

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 16.30 uur (tenzij anders vermeld). Soms kan het voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kunnen werkterreinen gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl.

Gepubliceerd: 3 januari 2019Laatste wijziging: 11 april 2019