Den Haag - Binckhorstlaan: herinrichting tussen Plutostraat en Maanweg

Binckhorstlaan: herinrichting tussen Plutostraat en Maanweg

De bouw van de toerit voor de tunnel naar de Rotterdamsebaan is zo goed als klaar. In 2019 krijgt de Binckhorstlaan een nieuwe inrichting.

De aannemer begint buiten de bouwhekken nu ook met de nieuwe inrichting van de Binckhorstlaan. Dat gebeurt in fases, zodat er voldoende ruimte blijft voor het verkeer.

Herinrichting Binckhorstlaan in fases

De herinrichting begint op de Binckhorstlaan ter hoogte van de Plutostraat en schuift in de loop van 2019 op richting Voorburg.

Op hoofdlijnen is de planning voor de herinrichting van de Binckhorstlaan:

  • Januari 2019 tot de zomer: het deel tussen de Plutostraat en de Polluxstraat.
  • Vanaf de zomer tot en met het najaar: het deel tussen de Polluxstraat en de Zonweg.
  • Eind 2019: het deel tussen de Zonweg en de Maanweg.

Herinrichting Binckhorstlaan – 1e kwartaal 2019

In het 1e kwartaal van 2019 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de herinrichting van de Binckhorstlaan tussen de Plutostraat en de Polluxstraat.

Bekijk de overzichtstekening met de locaties waar in het 1e kwartaal gewerkt wordt en de bijbehorende verkeersmaatregelen.

Herinrichting Binckhorstlaan 1e kwartaal 2019 (klik om te vergroten)
Herinrichting Binckhorstlaan 1e kwartaal 2019 (klik om te vergroten)

Afsluiten Poolsterstraat

Vanaf maandag 7 januari 2019 wordt de Poolsterstraat afgesloten van de Binckhorstlaan voor autoverkeer. Deze aansluiting verdwijnt definitief om de verkeersveiligheid en -doorstroming op de centrumring te verbeteren. Autoverkeer van en naar de Poolsterstraat kan via de Meteoorstraat en de Plutostraat rijden. Voor fietsers en voetgangers blijft het wel mogelijk om vanaf de Poolsterstraat de Binckhorstlaan te bereiken en andersom.

Werkzaamheden riolering, fietspad en stoep

  • Vanaf maandag 7 januari tot eind februari 2019 wordt op de Binckhorstlaan (oneven zijde) tussen de Plutostraat en de Poolsterstraat het riool vervangen dat onder het huidige fietspad ligt. Fietsers worden omgeleid via de Plutostraat, de Meteoorstraat en de Poolsterstraat. Voetgangers worden langs het werk geleid. Na vervanging van het riool wordt een nieuw fiets- en voetpad aangelegd.
  • Vanaf maandag 24 februari tot eind maart 2019 wordt aan de oneven zijde van de Binckhorstlaan tussen de Poolsterstraat en de Mercuriusweg gewerkt aan het riool. Ook wordt het definitieve fiets- en voetpad aangelegd. Voetgangers en fietsers worden langs het werk geleid.

Aanleggen stroomkabel openbare verlichting

Tussen 4, 5 en 6 februari wordt een stroomkabel voor de openbare verlichting gelegd dwars op de Binckhorstlaan ter hoogte van Carpetright. Het werk duurt 3 nachten en wordt uitgevoerd tussen 21.00 en 5.00 uur. Verkeersregelaars leiden het verkeer langs de werkzaamheden.

Aanpassen middenbermen

Aan beide kanten van de Binckhorstlaan bij de kruising met de Mercuriusweg wordt in februari en maart 2019 gewerkt aan de middenbermen en rijbanen. Om het werk veilig uit te kunnen voeren is het mogelijk dat de weg soms buiten de spits versmald is.

Kabels en leidingen

Eind 2018 is langs de Binckhorstlaan (even zijde) tussen de benzinepomp en de Polluxstraat gewerkt aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden gaan in het nieuwe jaar door en duren tot eind maart.

Werktijden

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 en 16.30 uur (tenzij anders vermeld). Soms kan het voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kunnen werkterreinen gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl.

Gepubliceerd: 3 januari 2019Laatste wijziging: 4 februari 2019