Belangrijke rol voor duurzaamheid bij Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan als hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland. Dat is het streven van de gemeente. Een team van experts heeft gekeken naar wat er nodig is om dit te bereiken en schreef hierover een inspiratiedocument. De gemeente bekijkt nu welke punten uit dit document kunnen worden meegenomen in de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.

Lees het Inspiratiedocument Duurzaamheid.

In het onderzoek staan 9 criteria om de Rotterdamsebaan duurzaam te maken:

 • Functiecombinaties en flexibiliteit

De tunnel past zich eenvoudig aan veranderende omstandigheden aan en heeft verschillende functies. Een voorbeeld van flexibiliteit: asfalt dat licht reflecteert, waardoor de automobilist beter zicht heeft en de verkeersveiligheid vergroot. Een voorbeeld van functiecombinatie: waterberging onder het wegdek. Dit is in Schiedam al gedaan.

 • Landmark

De Rotterdamsebaan is een 'landmark' van duurzaamheid, dat wil zeggen een duidelijk en sterk herkenningspunt. Wie over en door de Rotterdamsebaan rijdt, ervaart dit ook. Een voorbeeld van een dergelijke 'landmark' is de Blackfriars Bridge in Londen, die bedekt is met 4.400 zonnepanelen. Deze panelen leveren genoeg energie voor het Blackfriars treinstation en verminderen de CO2 uitstoot van het station. 

 • Maatschappelijke participatie en kennisborging

De Rotterdamsebaan moet een inspiratiebron voor duurzaamheid zijn. Bijvoorbeeld doordat de omgeving, publieke en private partijen en kennisinstellingen actief meedenken over het duurzaam maken van de nieuwe weg.

 • Social fairness

Vanuit de gedachte dat verantwoord ondernemen begint bij jezelf, start 'social fairness' bij een duurzaam inkoopbeleid en ketenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de herkomst en manier van productie van bijvoorbeeld grondstoffen die nodig zijn, bekend zijn. Tony Chocolony chocolade is een voorbeeld van een product dat helemaal volgens deze visie wordt gemaakt.

 • Geluid

Een duurzame tunnel produceert zo weinig geluid, dat dit ruim binnen de wettelijke eisen valt. Om dit te bereiken kan bijvoorbeeld stil asfalt gebruikt worden of de tunnelwand en plafond absorberend bekleed worden.

 • Luchtkwaliteit

De lucht die de tunnel uitkomt, is van dezelfde of zelfs betere kwaliteit dan de lucht die de tunnel ingaat. Hiervoor kan een zuiverend systeem gebruikt worden, met een laag energiegebruik. In een tunnel in Japan worden bijvoorbeeld filters gebruikt die meer dan 90% van de NO2 uit de lucht verwijderen.

 • Natuurlijke inpassing

De Rotterdamsebaan wordt zo gebouwd en gebruikt dat water en bodem de flora en de fauna in de omgeving van de weg verbeteren. De tunnel is klimaatbestending en kan zich aanpassen aan het klimaat. Bijvoorbeeld door verwarmde toeritten, zodat er bij vorst niet gestrooid hoeft te worden.

 • Grondstoffengebruik

Voor de bouw van de Rotterdamsebaan worden de meest duurzame producten gebruikt. De provinciale weg N329 is 100% CO2-neutraal gebouwd. De aannemer slaagde hierin door onder andere groene stroom te gebruiken, zoveel mogelijk lokaal in te kopen en bedrijven in de omgeving te helpen 'groener’ te worden.

 • Energie

De Rotterdamsebaan is energiezuinig en het liefst energieneutraal. Bijvoorbeeld door zuinige verlichting en een ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat auto’s in de tunnel voortdurend 'wind mee' hebben waardoor brandstof wordt bespaard.

   Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl

   Gepubliceerd: 11 juli 2017Laatste wijziging: 17 juli 2017