Den Haag - Afbouwen tunnel Rotterdamsebaan

Afbouwen tunnel Rotterdamsebaan

De aanleg van de nieuwe weg en inrichting van de tunnel gebeurt in 2018 en 2019 en bestaat uit verschillende werkzaamheden.

Begin 2019 zijn beide tunnelbuizen van de Victory Boogie Woogietunnel geboord. In elke tunnel komt uiteindelijk een wegdek te liggen met 2 rijstroken.

Aanleggen kabelkokers en ondergronds wegdek

De 1e tunnelbuis was begin juli 2018 klaar. In deze tunnelbuis is vervolgens een kabelkoker aangelegd, waarin de kabels en leidingen voor alle systemen en technische installaties in de tunnel komen. Nadat de kabelkoker is aangelegd, is de ondergrond voor het wegdek in de tunnelbuis aangebracht. Dit is een laag van ongeveer 3 meter. De laag zandcement vormt een egale en stevige ondergrond waar de weg in de tunnel op komt te liggen. Hierna is gestart met de bouw van de dwarsverbindingen en pompkelders in de 1e tunnelbuis. 

In maart 2019 wordt de tunnelboormachine gedemonteerd en afgevoerd. Daarna wordt in de 2e tunnelbuis gestart met de aanleg van de kabelkoker en de ondergrond.

Afbouwen tunnel

Dwarsverbindingen

Om de 250 meter komen er dwarsverbindingen die de ene tunnelbuis met de andere verbinden. Om deze dwarsverbindingen te maken, wordt eerst de grond tussen de 2 tunnelbuizen bevroren op de plek waar de verbindingen moeten komen. Het bevriezen van de grond gaat met vrieslansen (stalen pennen) waardoor heel koud pekelwater loopt. Zo valt de grond niet uit elkaar en kunnen de dwarsverbindingen met de tunnelbuizen worden gemaakt. In totaal komen er 6 dwarsverbindingen tussen de tunnelbuizen.

In deze verbindingen komen verschillende installaties zoals verlichting en een telefoon. In geval van nood kan contact worden opgenomen met een tunnelmanagementcentrale. Uiteindelijk komt er voor elke dwarsverbinding een vluchtdeur. Via de vluchtdeuren is het mogelijk om bij ernstige incidenten naar de andere tunnelbuis te vluchten. Deze tunnelbuis wordt bij een incident afgesloten en vrij van verkeer gehouden.

Maken dwarsverbindingen

Planning

In november 2018 is gestart met de bouw van de 1e dwarsverbinding. Alle dwarsverbindingen zijn in juli 2019 klaar.

Pompkelders

Per tunnelbuis worden onder het wegdek 3 pompkelders aangelegd, te weten aan de uiteinden en in het midden. In deze 6 kelders wordt uiteindelijk water dat de tunnel inkomt, bijvoorbeeld tijdens een regenbui, opgevangen. Dat water wordt via het riool onder het wegdek naar de pompkelders afgevoerd. In iedere kelder kan 40 kuub water worden opgevangen. De pompen die in de kelders komen zorgen ervoor dat het water naar gemalen in de omgeving wordt afgevoerd. Totdat de pompkelders gereed zijn wordt regelmatig handmatig het water uit de kelders gepompt en afgevoerd.

Planning

De wanden, vloeren en het dak van de pompkelders in de 1e tunnelbuis zijn eind maart 2019 klaar. Van april tot en met augustus 2019 worden de wanden, vloeren en het dak van de pompkelders in de 2e tunnelbuis gebouwd. Later dit jaar worden de pompen geïnstalleerd en getest.

Werktijden

De werkzaamheden worden dag en nacht, 7 dagen in de week uitgevoerd.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Of kom op dinsdag tussen 15.30 en 16.30 uur langs bij het inloopspreekuur in de bouwkeet langs de Laan van Hoornwijck.

Zie ook: www.rotterdamsebaan.nl
Zie ook: flickr.com

Gepubliceerd: 19 februari 2019Laatste wijziging: 20 februari 2019