Afbouwen en inrichten tunnel Rotterdamsebaan

In 2018 zijn de 2 tunnelbuizen van de Victory Boogie Woogietunnel geboord. De aannemer is in 2019 begonnen met het afbouwen en inrichten van de tunnel. Ook krijgt de tunnel de systemen en installaties die nodig zijn.

Halverwege 2020 worden alle werkzaamheden in de tunnel afgerond. De aannemer kan dan de systemen en installaties testen. Als alles goed werkt, gaat de Rotterdamsebaan medio december 2020 open voor het verkeer.

Aanbrengen platen wanden tunnel en toerit

De wanden in de tunnel en de toeritten worden bekleed met witte, gekromde platen. In totaal worden er ruim 2.500 platen per tunnelbuis opgehangen. Bij het ontwerpen van de Rotterdamsebaan is veel aandacht voor de vormgeving. De weg moet niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi. De ronde vorm van de boortunnel is door de architect als uitgangspunt genomen en komt langs de hele Rotterdamsebaan terug. Daarbij is ervoor gekozen om de wanden met witte, gekromde platen te bekleden, zodat automobilisten door een lichte omgeving rijden.

Planning

Deze werkzaamheden duren tot en met het voorjaar van 2020.

Een deel van de beplating in de tunnel hangt op zijn plek.
Een deel van de beplating in de tunnel hangt op zijn plek.

Inrichten dwarsverbindingen

Tussen de tunnelbuizen zijn 6 dwarsverbindingen gebouwd. Dit zijn vluchtroutes. In de dwarsverbindingen komen installaties zoals verlichting en een omroep- en noodtelefoon. De vluchtdeuren zijn eind 2019 gemonteerd.

Planning

In het voorjaar van 2020 zijn de dwarsverbindingen klaar en ingericht.

Asfalteren weg

Het asfalt in de Victory Boogie Woogietunnel bestaat uit 3 lagen. Een onder-, tussen- en deklaag. In de tunnel is de onder- en tussenlaag aangebracht.

Planning

De bovenste laag asfalt en de belijning komen in het voorjaar van 2020.

Inrichten pompkelders

Per tunnelbuis zijn onder het wegdek pompkelders aangelegd, aan de uiteinden en in het midden. In deze 4 kelders wordt het water dat de tunnel inkomt opgevangen, bijvoorbeeld tijdens een regenbui. Het water wordt via het riool onder het wegdek naar de pompkelders afgevoerd. Iedere kelder kan ongeveer 40 kubieke meter water opvangen. De pompen in de kelders zorgen ervoor dat het water naar gemalen in de omgeving wordt afgevoerd. Totdat de kelders klaar zijn, wordt het water handmatig uit de kelders gepompt en afgevoerd.

Planning

De wanden, vloeren en het dak van de pompkelders in beide tunnelbuizen zijn klaar. In het voorjaar van 2020 worden de pompen geïnstalleerd en getest.

Aanleg kabels en leidingen

Onder het wegdek in de tunnel ligt een kabelkanaal. Dit is een soort ‘mini’ tunnel, waarin de kabels en leidingen voor alle systemen en technische installaties in de tunnel komen. Bijvoorbeeld:

  • kabels voor de verlichting en ventilatie in de tunnel
  • communicatie- en verkeerssystemen
  • leidingen voor blus- en vuilwater

Planning

Tot en met het voorjaar van 2020 worden in het kabelkanaal alle kabels en leidingen aangelegd en aangesloten op de installaties.

In het kabelkanaal worden kabels en leidingen gelegd.
In het kabelkanaal worden kabels en leidingen gelegd.

Installaties en systemen

Om te zorgen dat het verkeer veilig en vlot kan doorrijden op de Rotterdamsebaan, worden er meer dan 50 verschillende installaties en systemen gebruikt.

Alle systemen en installaties zijn grofweg in te delen in 3 verschillende groepen. Dit zijn installaties:

  • die zorgen voor doorstroming, zoals informatiepanelen, slagbomen en verkeerslichten
  • die zorgen voor veiligheid, zoals vluchtwegvoorzieningen, matrixborden en verlichting
  • waar de weggebruiker niet veel van merkt, zoals ventilatoren, (water)pompen en gebouwgebonden installaties

Planning

Alle systemen en installaties worden vanaf de zomer van 2019 tot en met zomer 2020 aangelegd.

Werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 18.00 uur. Er wordt regelmatig in het weekend doorgewerkt.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (088) 400 80 83. Dit nummer is voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar.

Zie ook

Gepubliceerd: 20 september 2019Laatste wijziging: 12 februari 2020