Piet Heinplein: planning

De gemeente is in februari 2022 begonnen met het herinrichten van het Piet Heinplein. De herinrichting gebeurt in 2 fases. Bekijk de planning.

Belangrijke informatie:

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 10 november is er een informatieavond over de werkzaamheden, verkeersmaatregelen en planning in fase 2. De bedoeling was eerder dat fase 2 in oktober 2022 zou starten. Dit is niet meer mogelijk, fase 2 start nu begin 2023. Tijdens de informatieavond hoort u hier meer over.
U bent welkom tijdens 1 van de 2 presentaties.

Plaats: Centrum Quadraat, Toussaintkade 88 Den Haag

Tijd: donderdag 10 november, 18.00 tot 18:45 uur én 19.00 tot 19.45 uur.

In fase 1 vervangt de gemeente de Anna Paulownabrug en verwijdert zij de overkapping over de gracht. In fase 2 gaat zij:

  • de Elandbrug vervangen
  • de kademuren opknappen
  • het plein herinrichten
Fase Werkzaamheden Periode
Fase 1 - vervangen Anna Paulownabrug
- open maken Piet Heinplein
februari 2022 tot en met 9 januari 2023
Fase 2 - vervangen Anna Paulownabrug (tot en met april 2023)
- aanleggen stadsverwarming onder Anna Paulownabrug
- vervangen Elandbrug
- aanleggen nieuwe kade
- inrichten van het plein
9 januari 2023 tot en met april 2024

Bereikbaarheid

Woningen en bedrijven

Woningen en bedrijven blijven tijdens het werk bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

  • Voor fietsers en voetgangers is het Piet Heinplein dicht. Als het nodig is, worden zij op een veilige manier langs het werk geleid.
  • Voetgangers kunnen vanaf de Kortenaerkade naar de Piet Heinstraat. Dat kan via een kleine omweg langs de bouwplaats.
  • Het terras voor Burrata blijft in de Kortenaerstraat. Naast de bouwplaats op de hoek met de Piet Heinstraat blijft ruimte voor een terras bij Bagels en Beans.

Parkeren

Tijdens het werk kunt u de meeste parkeerplaatsen gebruiken.

Huisvuil

Voor het ophalen van uw huisvuil verandert er niets.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is goed om kinderen daar weg te houden.

Zie ook: Piet Heinplein: omleidingen

Gepubliceerd: 1 november 2022Laatste wijziging: 1 november 2022