Piet Heinplein: planning

De gemeente is in februari 2022 begonnen met het herinrichten van het Piet Heinplein. De herinrichting gebeurt in 2 fases. Bekijk de planning.

In fase 1 vervangt de gemeente de Anna Paulownabrug en verwijdert zij de overkapping over de gracht. In fase 2 gaat zij:

  • de Elandbrug vervangen
  • de kademuren opknappen
  • het plein herinrichten

Voordat het werk kan starten zijn er werkzaamheden op de hoek van de Prinsessewal met de Hogewal.

Fase Werkzaamheden Periode
Fase 1 - vervangen Anna Paulownabrug
- open maken Piet Heinplein
begin maart tot en met eind oktober 2022
Fase 2 - vervangen Elandbrug
- aanleggen nieuwe kade
- inrichten van het plein
oktober 2022 tot en met najaar 2023

Bereikbaarheid

Woningen en bedrijven

Woningen en bedrijven blijven tijdens het werk bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

  • Voor fietsers en voetgangers is het Piet Heinplein dicht. Als het nodig is, worden zij op een veilige manier langs het werk geleid.
  • Voetgangers kunnen vanaf de Kortenaerkade naar de Piet Heinstraat. Dat kan via een kleine omweg langs de bouwplaats.
  • Het terras voor Burrata blijft in de Kortenaerstraat. Naast de bouwplaats op de hoek met de Piet Heinstraat blijft ruimte voor een terras bij Bagels en Beans.

Parkeren

Tijdens het werk kunt u de meeste parkeerplaatsen gebruiken.

Huisvuil

Voor het ophalen van uw huisvuil verandert er niets.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is goed om kinderen daar weg te houden.

Zie ook: Piet Heinplein: omleidingen

Gepubliceerd: 23 februari 2022Laatste wijziging: 7 maart 2022