Werkzaamheden Erasmusweg tussen Loevesteinlaan en Beresteinlaan

De gemeente werkt aan plannen voor het aanpassen van de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan.

De indeling van de weg moet aansluiten op het aangepaste stuk tussen de Troelstrakade en de Loevesteinlaan. De weg krijgt hier ook 2 rijbanen in beide richtingen. De middenberm wordt smaller en de parkeerplekken breder. Door de smallere middenberm is er in het midden van de weg geen ruimte meer om over te steken. Ook verdwijnt een aantal oversteekplaatsen. Bij de kruising met de Vrederustlaan komt een oversteekplaats met verkeerslichten.

Impressie van de toekomstige situatie Erasmusweg
Impressie van de toekomstige situatie Erasmusweg

Oversteekplaatsen

Voetgangers en fietsers kunnen straks veilig oversteken bij de kruisingen.
Auto’s kunnen oversteken bij:

  • Steenhouwersgaarde
  • Muldersgaarde, inrit sportvelden SV Erasmus
  • benzinestation Leyweg
  • benzinestation Loevesteinlaan

De middenberm is bij deze oversteekplaatsen breder. Auto’s kunnen hier veilig wachten om over te steken zonder oponthoud voor het doorgaande verkeer op de Erasmusweg.

Parkeren langs de Erasmusweg

De parkeerplekken worden breder en het wordt daardoor veiliger om in en uit de auto te stappen. Tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan verdwijnen 151 parkeerplaatsen.

Steenhouwersgaarde 2-richtingsverkeer

Door de aanpassingen van de Erasmusweg wordt de Steenhouwersgaarde 2-richtingsverkeer. De straat is smal. Daarom moeten er passeervakken gemaakt worden. Hierdoor verdwijnen er 5 parkeerplaatsen aan de Steenhouwersgaarde.

Bushalte lijn 21

De bushalte Vrederustlaan van lijn 21 richting Scheveningen Noorderstrand komt ongeveer 30 meter verder van de kruising met de Vrederustlaan te liggen. Hierdoor is er meer ruimte voor de bus om in te voegen en dat is veiliger voor  het verkeer op de Erasmusweg. De oversteekplaats naast de huidige plek van deze bushalte verdwijnt.

Inspraakprocedure

  • In juni 2017 is er een schetsontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan gemaakt waarop omwonenden en belanghebbenden een reactie konden geven.
  • De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan dat van 7 januari tot en met 18 februari 2019 ter inzage lag. Omwonenden en belanghebbenden konden hun reactie hierop geven. U kunt de concept voorontwerp herinrichting vinden onder RIS 301393.
  • De gemeente beoordeelt op dit moment de ingezonden inspraakreacties en suggesties en verwerkt deze waar mogelijk in het voorontwerp. 
  • Het voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
  • Als de gemeenteraad het voorontwerp goedkeurt, dan wordt dit ontwerp definitief. Hierna kan de herinrichting beginnen. 
Zie ook: www.denhaag.nl/erasmusweg

Gepubliceerd: 5 augustus 2019Laatste wijziging: 1 augustus 2019