Kerkplein: herinrichting en vernieuwen tramsporen

De openbare ruimte rond de Grote Kerk wordt groener en het plein krijgt nieuwe bestrating. Tegelijk met de herinrichting van het Kerkplein worden de tramsporen van de 'calamiteitenroute' vernieuwd zodat ook de RandstadRail-tram er in geval van nood kan rijden.

Deze calamiteitenroute loopt van de Prinsegracht, via de Jan Hendrikstraat over het Kerkplein naar het Buitenhof. De HTM gebruikt de route bij incidenten of storingen.

Een aantal bomen op het Kerkplein verhuist naar een nieuwe plek. En een enkele zieke boom wordt vervangen door een nieuwe. De waterpomp komt na de herinrichting terug op de oude plek aan de kant van de Riviervismarkt en wordt weer werkend gemaakt.

Torenstraat 2 maanden afgesloten

Op maandag 2 oktober 2017 is het voorbereidend werk in de Torenstraat begonnen. Dit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van en rond het Kerkplein. Woensdag 4 oktober 2017 is de Torenstraat dichtgegaan voor autoverkeer. Dat duurt tot 13 december 2017.

Langere werktijden

Om de werkzaamheden in de Torenstraat zo snel mogelijk klaar te hebben, heeft de aannemer de werktijden verruimd. De werkdagen duren van 7.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. In de weekenden wordt er ook gewerkt. Een enkele keer zijn er ook 's nachts werkzaamheden.

Aangepaste route tramlijn 16

Tram 16 rijdt sinds de start van de werkzaamheden op de Torenstraat en Riviervismarkt een andere route. Die loopt via de Kneuterdijk, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan: de route van lijn 1. Vanaf het Statenplein volgt lijn 16 weer de normale route. Deze omleiding duurt in ieder geval tot eind 2017. Daarna bekijkt de HTM opnieuw wat de beste tramroute is tijdens de laatste fase van de werkzaamheden. Waar tram 16 niet over de oorspronkelijke route rijdt, zet de HTM tijdelijk bussen in.

Vervangend busvervoer vanaf 13 november

De HTM zet bus 76 in als alternatief voor tram 16. De vervangende bus rijdt 4 keer per uur op en neer tussen het Statenplein via de haltes van tram 16 en de tijdelijke halte bij het Kerkplein, bij het Ibis hotel. Vanaf daar rijdt de bus in één keer door naar het Centraal Station halte Schedeldoekshaven/station CS. Dit blijft in elk geval zo tot eind 2017.

De hele route van bus 76 vindt u op de website van de HTM.

    Geluid en trillingen

    Om de gevolgen van de werkzaamheden voor omwonenden en de historische gebouwen in kaart te brengen, heeft de gemeente in de zomer van 2017 een trillingsonderzoek uitgevoerd. Hier hebben 2 adviesbureaus een second opinion over gedaan, op verzoek van ondernemers en eigenaren van historische gebouwen rond het plein en de Dagelijkse Groenmarkt.

    De onderzoeken wijzen uit dat de kans op schade aan gebouwen door trillingen verwaarloosbaar is, ook als er zwaardere trams rijden. Wel neemt de kans op geluidshinder door trillingen toe. Daarom heeft de gemeente besloten extra trillingsdempende maatregelen te nemen. Zo worden er dempende matten onder de rails geplaatst. Daardoor leveren de trams geen geluidsoverlast op. Ook kiest Den Haag voor een manier van werken die minder trillingen veroorzaakt: de oude fundering van de trambaan wordt op gedeelten die dichter bij de gevels liggen in stukken gezaagd, in plaats van in stukken gebroken met een zogeheten 'prikker'.

    Geluiddemping van het tramspoort rond het Kerkplein werkt met gewapend beton, een elastische dempende mat en rubberen raildemping.

    Duur werkzaamheden

    Door de trillingsdempende maatregelen en aangepaste werkwijze duren de werkzaamheden wel langer dan oorspronkelijk gepland. Het werk aan het spoor start in de 1e week van oktober en er wordt doorgewerkt tot half december 2017. Dan is de bouwplaats een aantal weken stil vanwege de kerstvakantie, zodat mensen met zo min mogelijk hinder hun inkopen kunnen doen. Vanaf het nieuwe jaar gaat het werk verder op de Dagelijkse Groenmarkt, Gravenstraat en een gedeelte van het Buitenhof. De werkzaamheden zijn begin van de zomer 2018 klaar.

    Planning

    De planning van de werkzaamheden rond het Kerkplein ziet er als volgt uit.

     Werkzaamheden van 14 oktober tot 12 november

     Vanaf zaterdag 14 oktober 2017 rijdt tram 16 een aangepaste route en start vervangend busvervoer. Autoverkeer kan over het Kerkplein en de Prinsestraat in rijden. De Torenstraat, Riviervismarkt en Dagelijkse Groenmarkt zijn opgebroken. Er zijn hier nog wel tijdelijke looproutes gemaakt.

     Op de afbeelding ziet u de werkzaamheden tussen 14 oktober en 12 november

     Werkzaamheden van 13 november tot 13 december

     Vanaf 13 november 2017 zijn een deel van de Torenstraat, Riviervismarkt en Dagelijkse Groenmarkt nog opgebroken. Bussen en hulpdiensten kunnen weer gebruik maken van de Torenstraat.

     Op de afbeelding ziet u de werkzaamheden tussen 13 november en 13 december

     Werkzaamheden van 13 december tot 22 december

     Half december 2017 is de Torenstraat weer te gebruiken door autoverkeer. De Riviervismarkt en de Dagelijkse Groenmarkt zijn nog opgebroken.

     Op de afbeelding ziet u de werkzaamheden tussen 18 december en 22 december

     Tijdens en na de kerstvakantie

     Tijdens de kerstvakantie ligt het werk stil. Als het nodig is zijn er begin januari 2018 nog afrondende (bestratings)werkzaamheden ter hoogte van de Riviervismarkt. Begin januari 2018 starten de werkzaamheden op de Dagelijkse Groenmarkt/Gravenstraat en de Jan Hendrikstraat.

     Op de afbeelding is de fase tijdens de kerstvakantie te zien

     Bomen

     De 1e lindebomen rond de Grote Kerk staan sinds 23 oktober 2017 op hun nieuwe plek. Ze zijn verhuisd van de Riviervismarkt naar de andere kant van de kerk. Daar komen in totaal 6 lindes te staan in 2 rijtjes van 3. Deze herfst komen er meer bomen bomen bij: bijvoorbeeld iepen aan de kant van het postkantoor en een nieuwe linde tussen de kerk en het Oude Stadhuis. De bomen die verplant worden, zijn zo goed mogelijk op hun verhuizing voorbereid. Zo hebben de bomen de afgelopen maanden extra voedingsstoffen gekregen om ze te laten aansterken.

     Blijf op de hoogte

     • Blijf op de hoogte via Facebook.com/Kerkplein070. Hier kunt u ook terecht met vragen over het project.
     • Actuele informatie staat ook in de app 'Kerkplein Den Haag'. Deze is gratis te downloaden voor iPhone of Android in de Appstore of de Playstore.
     • Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer een wekelijks inloopspreekuur op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de fietsenstalling van Biesieklette aan de Nobelstraat (ingang Driehoekjes).
     • Omwonenden en ondernemers krijgen regelmatig informatie over de werkzaamheden via bewonersbrieven.

     Gepubliceerd: 30 november 2017Laatste wijziging: 30 november 2017