Kempstraat: nieuwe inrichting

De Kempstraat wordt vernieuwd en veiliger gemaakt. De werkzaamheden voor deze herinrichting beginnen op maandag 16 april 2018.

Voor veel auto’s, fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten is de Kempstraat een belangrijke doorgaande route. Het is ook 1 van de toegangswegen van de Haagse Markt. De inrichting van de Kempstraat is nu niet goed afgestemd op dit intensieve gebruik . Vooral het winkelgedeelte tussen het Hobbemaplein en de Schalk Burgerstraat in Transvaal is nu voor fietsers onveilig. In de huidige situatie is er een aantal verkeersproblemen bij de Kempstraat zoals:

 • gevaarlijke situaties en oponthoud voor fietsers, bussen en auto's
 • geen plekken voor laden en lossen van goederen
 • foutparkeren op straathoeken en trottoirs
 • uitstalling van spullen van winkels op de stoep
 • veel overstekende voetgangers, vanwege de winkels, de Haagse Markt en het wijkpark Transvaal
 • te hard rijden, vooral buiten de spitsuren
 • slecht wegdek

Nieuw ontwerp

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Veel bewoners en ondernemers uit de straat en wijkorganisaties zijn hierbij betrokken geweest. Daarnaast werden de politie, de brandweer en de HTM erbij betrokken. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een voorontwerp voor een nieuwe indeling van de Kempstraat.
Op 6 december 2016 is het college akkoord gegaan met het voorontwerp. Bekijk het voorontwerp op de pagina Vaststelling voorontwerp Kempstraat (RIS295814)

Verbeterpunten

In het voorontwerp staan de volgende aanpassingen om de eerder genoemde verkeersproblemen op te lossen:

 • bredere stoepen met bomen
 • opheffen van de parkeerplaatsen aan de kant van de Haagse Markt (kant van even huisnummers)
 • extra laad- en losplaatsen, aan beide zijden van de weg
 • voetgangersoversteekplaats tussen de Fischerstraat en de Wolmaransstraat
 • bredere parkeerplaatsen
 • aanpassing van het kruispunt met de Schalk Burgerstraat
 • nieuwe belijning op de rijbaan
 • groot onderhoud asfalt
 • nieuwe riolering waar nodig, als onderdeel van de rioleringsvervanging in een groter deel van Transvaal
 • nieuwe openbare verlichting

Door deze maatregelen verbetert de veiligheid voor alle deelnemers in het verkeer, vooral voor fietsers. In straten met voetgangersoversteekplaatsen wordt over het algemeen rustiger gereden. Dankzij de laad- en losvakken en de bredere parkeerplaatsen hoeven fietsers niet meer om stilstaande auto's en vrachtwagens heen te fietsen. Ook de doorstroming van het verkeer blijft daardoor goed. Door deze maatregelen gaat de Kempstraat er beter uitzien. De straat wordt een mooie en een veilige toegang van het Hobbemaplein en de Haagse Markt.

Impressie nieuw ontwerp Kempstraat
Impressie nieuw ontwerp Kempstraat

Parkeren

De herinrichting is alleen mogelijk als de parkeerplaatsen aan 1 kant van de Kempstraat verdwijnen. Er is gekozen voor de kant van de Haagse Markt (kant met even huisnummers). In totaal verdwijnen er 29 van de 45 parkeerplaatsen op straat. Voor een deel kunnen deze plaatsen worden gecompenseerd in de directe omgeving. Daarnaast stimuleert de gemeente samen met de beheerder het gebruik van de parkeergarage onder de 3 witte appartementsgebouwen. De garage is bereikbaar via de Wolmaransstraat. Meer informatie over deze parkeergarage vindt u op www.q-park.nl.

Kruispunt met Schalk Burgerstraat

Ook de Schalk Burgerstraat krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Deze weg krijgt tussen de Paul Krugerlaan en de Hoefkade eenrichtingsverkeer richting de Hoefkade. Door deze aanpassing is het mogelijk om in deze straat vrijliggende fietspaden aan te leggen. Het kruispunt met de Schalk Burgerstraat en de Kempstraat krijgt hierdoor een andere inrichting. Deze aanpassingen zijn onderdeel van het aanleggen van een fietsroute van de binnenstad naar Wateringseveld.

   Gepubliceerd: 24 februari 2017Laatste wijziging: 17 april 2018