Kempstraat: nieuwe inrichting

De Kempstraat wordt vernieuwd en veiliger gemaakt. In 2017 wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot definitief ontwerp. De werkzaamheden worden in de eerste helft van 2018 uitgevoerd.

Voor veel auto’s, fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten is de Kempstraat een belangrijke doorgaande route. Het is ook 1 van de toegangswegen van de Haagse Markt. De inrichting van de Kempstraat is nu niet goed afgestemd op dit intensieve gebruik en niet geschikt voor fietsers. Vooral het winkelgedeelte tussen het Hobbemaplein en de Schalk Burgerstraat in Transvaal is nu voor fietsers onveilig. In de huidige situatie zijn er bij de Kempstraat een aantal verkeersproblemen zoals:

 • gevaarlijke situaties en oponthoud voor fietsers, bussen en auto's
 • geen plekken voor laden en lossen van goederen, dat gebeurt op de rijbaan
 • foutparkeren op plekken waar het niet mag, zoals straathoeken en trottoirs
 • veel mensen op de stoepen waarop spullen van winkels staan
 • veel overstekende voetgangers, vanwege de winkels, de Haagse Markt en het wijkpark Transvaal
 • vaak een te hoge rijsnelheid, vooral buiten de spitsuren
 • slechte staat van het asfalt, er zitten veel scheuren in

Nieuw ontwerp

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Veel bewoners en ondernemers uit de straat en wijkorganisaties zijn hierbij betrokken geweest. Daarnaast werden de politie, de brandweer en de HTM erbij betrokken. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een  voorontwerp voor een nieuwe indeling van de Kempstraat.

In het voorontwerp worden de volgende aanpassingen gedaan aan de inrichting van de Kempstraat om de eerder genoemde verkeersproblemen op te lossen:

 • bredere stoepen met bomen
 • opheffen van de parkeerplaatsen aan de kant van de Haagse Markt (kant van even huisnummers)
 • extra laad- en losplaatsen, aan beide zijden van de weg
 • voetgangersoversteekplaats tussen de Fischerstraat en de Wolmaransstraat
 • bredere parkeerplaatsen
 • aanpassing van het kruispunt met de Schalk Burgerstraat
 • nieuwe belijning op de rijbaan
 • groot onderhoud asfalt
 • nieuwe riolering waar nodig, als onderdeel van de rioleringsvervanging in een groter deel van Transvaal
 • nieuwe openbare verlichting

Door deze maatregelen verbetert de veiligheid voor alle deelnemers in het verkeer, vooral voor fietsers. In straten met voetgangersoversteekplaatsen wordt over het algemeen rustiger gereden. Dankzij de laad- en losvakken en de bredere parkeerplaatsen hoeven fietsers niet meer om stilstaande auto's en vrachtwagens heen te fietsen. Ook de doorstroming van het verkeer blijft daardoor goed. Door deze maatregelen gaat de Kempstraat er beter uitzien. De straat wordt een mooie en een veilige toegang van het Hobbemaplein en de Haagse Markt.

Impressie nieuw ontwerp Kempstraat
Impressie nieuw ontwerp Kempstraat

Parkeren

De herinrichting is alleen mogelijk als de parkeerplaatsen aan 1 kant van de Kempstraat worden weggehaald. Er is voor gekozen om dit aan de kant van de Haagse Markt (kant met even huisnummers) te doen. In totaal verdwijnen er 29 van de 45 parkeerplaatsen op straat. Voor een deel kunnen deze plaatsen worden gecompenseerd in de directe omgeving. Daarnaast stimuleert de gemeente samen met de beheerder het gebruik van de parkeergarage onder de 3 witte appartementsgebouwen. De garage is bereikbaar via de Wolmaransstraat. Meer informatie over deze parkeergarage vindt u op www.q-park.nl.

Kruispunt met Schalk Burgerstraat

Ook de Schalk Burgerstraat krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Deze weg krijgt tussen de Paul Krugerlaan en de Hoefkade eenrichtingsverkeer richting de Hoefkade. Door deze aanpassing is het mogelijk om in deze straat vrijliggende fietspaden aan te leggen. Het kruispunt met de Schalk Burgerstraat en de Kempstraat wordt hierdoor ook anders ingericht. Deze aanpassingen zijn onderdeel van het aanleggen van een fietsroute van de binnenstad naar Wateringseveld.

Planning

In 2017:

 • wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot definitief ontwerp
 • worden de werkzaamheden voorbereid
 • wordt een aannemer gezocht

1e helft 2018:

 • informeren van de omwonenden over de werkzaamheden
 • start van de werkzaamheden

Achtergrondinformatie

 • Op 27 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de inspraakprocedure gestart.
 • Het voorontwerp heeft van 3 oktober tot 14 november 2016 ter inzage gelegen.
 • De gemeente heeft op 10 oktober 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Wijkcentrum in het Juliana Plaza aan de Schalk Burgerstraat. Ambtenaren hebben het voorontwerp toegelicht en vragen beantwoord van ongeveer 20 geïnteresseerde Hagenaars.
 • Er is schriftelijk geregeerd. Er zijn 6 zienswijzen bij de gemeente ingediend, die vooral betrekking hadden op het weghalen van de 29 parkeerplaatsen. Deze zienswijzen hebben geen invloed gehad op het voorontwerp.
 • Op 6 december 2016 is het college akkoord gegaan met het voorontwerp. Bekijk het voorontwerp op de pagina Vaststelling voorontwerp Kempstraat (RIS295814)
Gerelateerde informatie: Fietsroute binnenstad-Transvaal-Wateringseveld

Gepubliceerd: 24 februari 2017Laatste wijziging: 29 augustus 2017