Verkeersmaatregelen Schilderswijk - Stationsbuurt

Veel auto’s die door de Stationsbuurt en Schilderswijk rijden, hoeven hier niet te zijn. Het is daardoor drukker dan nodig op de wegen. Dat is gevaarlijk voor bewoners en er komt veel uitlaatgas in de woonstraten. De gemeente gaat dit veranderen.

Drukke straten in de Schilderswijk
Drukke straten in de Schilderswijk

De gemeente gaat doorgaande routes afsluiten en rijrichtingen aanpassen. Natuurlijk kunt u met de auto nog steeds in de hele wijk komen. Dus ook bij uw huis of winkel. Na de aanpassingen rijden er minder auto’s door de wijk. Zo wordt de wijk veiliger, mooier en prettiger om in te wonen. Op de Hoefkade wordt de lucht schoner. De Stationsweg, Hoefkade en Parallelweg worden een stuk rustiger.

Straten die dichtgaan

 • Slijpmolen en Oranjeplein zijn al op 10 en 11 februari 2020 afgesloten. De buurt heeft gevraagd deze straten versneld af te sluiten.
 • Hoefkade en Parallelweg gaan dicht voor autoverkeer op 22 juni 2020. Hier komen pollers (beweegbare palen). De nood- en hulpdiensten kunnen er wel door. De keurmerktaxi's en AV070-vervoer kunnen er naar verwachting dit najaar door. Dit geldt in noodsituaties ook voor huisartsen en verloskundigen.

Straten waar de rijrichting verandert

Om de wijk goed bereikbaar te houden past de gemeente de rijrichting van de volgende straten aan:

 • In de Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat wordt de rijrichting omgedraaid.
 • Op de Hoefkade tussen de Naaldwijksestraat en de Koningstraat komt tweerichtingsverkeer.

Nieuwe parkeerplekken

Door de aanpassingen verdwijnt een aantal parkeerplekken op de Slijpmolen, het Oranjeplein en de Hoefkade. Op de Parallelweg komen extra parkeerplaatsen. In totaal zijn er na de aanpassingen meer parkeerplekken in de wijk.

Nieuwe situatie op de kaart

Op deze kaart ziet u welke straten dicht gaan en waar de rijrichting verandert. Ook ziet u veel winkels aangegeven met een winkelwagen.

De wegafsluiting wordt op de kaart aangegeven met een verbodsbord. De groene pijl is de nieuwe rijrichting en de blauwe borden staan voor nieuwe tweerichtingsverkeerwegen
De wegafsluiting wordt op de kaart aangegeven met een verbodsbord. De groene pijl is de nieuwe rijrichting en de blauwe borden staan voor nieuwe tweerichtingsverkeerwegen

Nieuwe routes voor auto’s

Na de aanpassingen kunnen auto’s niet meer over de Parallelweg en Hoefkade van de Stationsbuurt naar de Schilderswijk rijden en andersom.

 • Doorgaand verkeer rijdt voortaan via de Vaillantlaan en de Neherkade (S100). Op het Rijswijkseplein en de Vaillantlaan komen borden die dit aangeven. De Stationsbuurt blijft voor bewoners en ondernemers bereikbaar via de Veerkade en het Rijswijkseplein/Oranjelaan.
 • De Schilderswijk blijft bereikbaar via de Parallelweg, Hoefkade, Boekhorststraat en de Koningsstraat.
 • Gele borden geven de routes naar de Schilderswijk en de Stationsbuurt aan.

De nieuwe autoroutes op kaart

Nieuwe routes via de S100
Nieuwe routes via de S100

Op de kaart staat een rode pijl met een zwart kruis voor de vervallen route. Een groene pijl laat de alternatieve route zien. Bij de blauwe pijlen is de route ongewijzigd.

Winkels in de Schilderswijk blijven bereikbaar. Op deze kaart ziet u de route naar de winkels in de Koningstraat en op de Hoefkade. Vanaf het Veluweplein en het Schenkviaduct staan routeborden.

Op deze kaart ziet u de route naar de winkels in de Koningstraat en op de Hoefkade. Vanaf het Veluweplein en het Schenkviaduct staan routeborden.

Verkeersbesluit, inspraak en Raadsbesluit

Voor de afsluitingen is toestemming dankzij een formeel verkeersbesluit. Dit betekent dat het besluit ter inzage heeft gelegen en dat belanghebbenden erop konden reageren. Dit is ook gebeurd. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties en suggesties beoordeeld en waar mogelijk het plan aangepast op basis daarvan. Op 17 oktober 2019 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college. U kunt het voorstel teruglezen in de bestuursstukken (RIS303201).

Op verzoek van de gemeenteraad is afgesproken dat naast de nood- en hulpdiensten ook keurmerktaxi's en AV070 vervoer voorbij de pollers kunnen rijden.

Planning van de werkzaamheden

 • 10 en 11 februari 2020: Oranjeplein en Slijpmolen dicht.
 • 22 juni 2020: begin werkzaamheden Hoefkade en Parallelweg dicht en nieuwe rijrichtingen. De bedoeling is om de werkzaamheden binnen 6 weken af te hebben.
 • 2021: herinrichting en rioolwerk. De Slijpmolen, Hoefkade, Oranjeplein en Parallelweg krijgen een nieuwe inrichting. Dit wordt gecombineerd met onderhoud aan het riool. Bewoners krijgen hierover later meer informatie.
 • 2021: u kunt niet meer vanaf de Calandstraat linksaf slaan richting Waldorpstraat.
Alle werkzaamheden op 1 kaart

Gepubliceerd: 10 juni 2020Laatste wijziging: 4 augustus 2020