Verkeersmaatregelen Schilderswijk - Stationsbuurt

Er rijden veel auto’s door de Stationsbuurt en Schilderswijk die hier niet hoeven te zijn. Zij rijden via deze wijken naar een andere bestemming. Het is daarom erg druk op de wegen en daar wil de gemeente iets aan veranderen.

Drukke straten in de Schilderswijk
Drukke straten in de Schilderswijk

Om ervoor te zorgen dat er minder auto’s door de wijken rijden, stelt de gemeente een aantal aanpassingen voor:

 • 4 afsluitingen tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk.
 • Op 1 kruispunt in Laak is het straks niet meer mogelijk linksaf te slaan naar de Waldorpstraat.

Uiteraard kunt u met de auto nog steeds bij uw woning of winkel komen. Het wordt alleen niet meer mogelijk om de straten van de Schilderswijk en Stationsbuurt als doorgaande route te gebruiken.

Dankzij deze afsluitingen rijden er straks minder auto’s door de wijk. En minder auto’s betekent dat de wijk veiliger, mooier en prettiger wordt. Vooral de luchtkwaliteit van de Hoefkade wordt beter en de Stationsweg, Hoefkade en de Parallelweg worden door de aanpassingen rustiger.

De aanpassingen

De gemeente stelt de volgende aanpassingen voor:

Afsluiten van:

 • Slijpmolen en Oranjeplein voor auto’s.
 • Hoefkade en Parallelweg voor auto's, behalve de nood- en hulpdiensten.

  Wegafsluiting Slijpmolen, Oranjeplein, Hoefkade

  Op de kaart is de wegafsluiting voor auto's in het blauw of rood aangegeven. De zwarte pijl geeft bestaande rijrichting aan, een rode pijl de nieuwe rijrichting. Twee gele pijlen staan voor tweerichtingsverkeer op de Hoefkade tussen Falckstraat en Wolterbeekstraat.

  Veranderen rijrichting:

  • Omdraaien rijrichting Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat.
  • Instellen 2 richtingsverkeer op de Hoefkade tussen Naaldwijksestraat en Falckstraat.

  Linksaf verboden:

  • Vanaf de Parallelweg bij de spooronderdoorgang (De Put) kunnen auto’s niet meer linksaf slaan naar de Waldorpstraat (het openbaar vervoer kan dit nog wel).
  Kaart met route van De Put naar Waldorpstraat

  Op de kaart geeft een rode pijl met een zwart kruis de vervallen route aan. Een groene pijl laat de alternatieve route zien. Bij de blauwe pijlen is de route ongewijzigd.

  • Vanaf de Rijswijkseweg richting het centrum kunnen auto’s niet meer linksaf slaan naar de Waldorpstraat (het openbaar vervoer kan dit nog wel).

  Verkeerscirculatie

  Door de aanpassingen zullen auto’s vooral de route via de Vaillantlaan of de Neherkade gaan rijden. De Stationsbuurt blijft voor bewoners en ondernemers bereikbaar via de Veerkaden en het Rijswijkseplein. De Schilderswijk blijft bereikbaar via de Parallelweg, Hoefkade, Boekhorststraat of de Koningsstraat. Na de aanpassingen kunnen auto’s niet meer over de Parallelweg en Hoefkade van de ene kant van de wijk naar de andere kant rijden.

  Parkeerplekken

  Door de aanpassingen vervalt een aantal parkeerplekken in de Slijpmolen, Oranjeplein en Hoefkade. Op de Parallelweg komen meer parkeerplaatsen.

  Overzichtskaart verkeersmaatregelen Schilderswijk. Klik op de afbeelding voor een vergroting
  Overzichtskaart verkeersmaatregelen Schilderswijk. Klik op de afbeelding voor een vergroting

  Op de kaart geeft een zwarte pijl de bestaande rijrichting aan en een rode pijl de rijrichting in de nieuwe situatie. Een rode pijl met een zwart kruis staat voor de vervallen route. Een groene pijl laat de alternatieve route zien. Bij de blauwe pijlen is de route ongewijzigd.

  Inspraakprocedures

  Verkeersbesluit

  Voor het aanbrengen van de afsluitingen is een formeel verkeersbesluit nodig om deze verbetering door te voeren. Van 3 september tot en met 15 oktober 2019 heeft dit verkeersbesluit ter inzage gelegen in het DenHaag Informatiecentrum. Het verkeersbesluit is ook gepubliceerd in de Staatscourant. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Als u vragen heeft over de verkeersmaatregelen kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar fiets@denhaag.nl

  Inspraak en Raadsbesluit

  Naast het verkeersbesluit hebben ook de ontwerpen van de straten waar maatregelen worden genomen ter inzage gelegen. Ook deze termijn is verlopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties en suggesties beoordeeld en op onderdelen het plan aangepast op basis van deze reacties. Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college ( RIS303201) zoals dat op deze pagina is weergegeven.
  Op verzoek van de raad onderzoekt het college of een alternatieve locatie voor de beweegbare afsluiting op de Parallelweg tot de mogelijkheden behoort. Hierover zal naar verwachting in november een definitief besluit worden genomen.
  Ook is op verzoek van de gemeenteraad afgesproken dat naast de nood- en hulpdiensten ook huisartsen en verloskundigen gevestigd in het gebied ontheffing kunnen krijgen voor de beweegbare afsluitingen alsmede keurmerktaxi’s en AV070 vervoer. Dit wordt verder uitgewerkt.

  Planning van de werkzaamheden

  Het voorontwerp wordt op dit moment uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Waar mogelijk worden de verkeersmaatregelen zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de ingediende bezwaren op het verkeersbesluit. Zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum van de werkzaamheden, worden belanghebbenden hierover geïnformeerd.

  Gepubliceerd: 5 september 2019Laatste wijziging: 21 oktober 2019