Verkeersmaatregelen Schilderswijk

Er rijden veel auto’s door de Stationsbuurt en Schilderswijk die hier niet hoeven te zijn. Zij rijden via deze wijken naar een andere bestemming. Het is daarom erg druk op de wegen en daar wil de gemeente iets aan veranderen.

Drukke straten in de Schilderswijk
Drukke straten in de Schilderswijk

Om ervoor te zorgen dat er minder auto’s door de wijken rijden, stelt de gemeente een aantal aanpassingen voor:

  • 4 afsluitingen tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk.
  • Op 2 kruispunten in Laak is het straks niet meer mogelijk linksaf te slaan naar de Waldorpstraat.

Uiteraard kunt u met de auto nog steeds bij uw woning of winkel komen. Het wordt alleen niet meer mogelijk om de straten van de Schilderswijk als doorgaande route te gebruiken.

Dankzij deze afsluitingen rijden er straks minder auto’s door de wijk. En minder auto’s betekent dat de wijk veiliger, mooier en prettiger wordt. Vooral de luchtkwaliteit van de Hoefkade wordt beter en de Hoefkade en de Parallelweg worden door de aanpassingen rustiger.

De aanpassingen

De gemeente stelt de volgende aanpassingen voor:

Afsluiten van:

  • Slijpmolen en Oranjeplein voor auto’s.
Slijpmolen: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven
Slijpmolen: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven
Oranjeplein: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
Oranjeplein: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
  • Hoefkade en Parallelweg voor auto’s, behalve de nood- en hulpdiensten.
Hoefkade: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
Hoefkade: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
Parallelweg: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
Parallelweg: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.

Veranderen rijrichting:

  • Omdraaien rijrichting Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat.
  • Instellen 2 richtingsverkeer op de Hoefkade tussen Naaldwijksestraat en Falckstraat.

Linksaf verboden:

  • Vanaf de Parallelweg bij de spooronderdoorgang (De Put) kunnen auto’s niet meer linksaf slaan naar de Waldorpstraat (het openbaar vervoer kan dit nog wel).
De Put, Waldorpstraat: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
De Put, Waldorpstraat: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
  • Vanaf de Rijswijkseweg richting het centrum kunnen auto’s niet meer linksaf slaan naar de Waldorpstraat (het openbaar vervoer kan dit nog wel).
Rijswijkseweg - Waldorpstraat: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.
Rijswijkseweg - Waldorpstraat: binnen de gele stippellijnen staat het gebied aangegeven.

Verkeerscirculatie

Door de aanpassingen zullen auto’s vooral de route via de Vaillantlaan of de Neherkade gaan rijden. De Stationsbuurt blijft voor bewoners en ondernemers bereikbaar via de Veerkaden en het Rijswijkseplein. De Schilderswijk blijft bereikbaar via de Parallelweg, Hoefkade, Boekhorststraat of de Koningsstraat. Na de aanpassingen kunnen auto’s niet meer over de Parallelweg en Hoefkade van de ene kant van de wijk naar de andere kant rijden.

Parkeerplekken

Door de aanpassingen vervalt een aantal parkeerplekken in de Slijpmolen, Oranjeplein en Hoefkade. Op de Parallelweg komen meer parkeerplaatsen.

Inspraakprocedures

Voorontwerp verkeersmaatregelen

U kunt van 5 november tot en met 16 december 2018 reageren op het concept voorontwerp verkeersmaatregelen. Kijk voor meer informatie in het RIS 471379. Hier vindt u de vrijgave inspraak voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt.

Verkeersbesluit

Behalve het aanbrengen van de afsluitingen is ook een formeel verkeersbesluit nodig om deze verbetering door te voeren. Van 19 november tot en met 16 december 2018 ligt dit verkeersbesluit ter inzage in het informatiecentrum van het stadhuis. Het concept verkeersbesluit is ook gepubliceerd in de Staatscourant en in te zien via het Gemeenteblad.

Reageren

U kunt alle documenten inzien op het Den Haag Informatiecentrum.

U kunt op het voorontwerp en op het verkeersbesluit reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan per post en per e-mail. Vermeld in uw reactie duidelijk waarop u reageert: op het voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk of op het verkeersbesluit verkeersmaatregelen Schilderswijk.

Stuur uw reactie per post naar:

College van burgemeester en wethouders
Antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

(een postzegel is niet nodig)

Reageren per e-mail kan naar: fiets@denhaag.nl.

Planning na inspraak

De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties. Als de reacties en suggesties het voorontwerp verbeteren, worden deze als advies meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk neemt het college het besluit over het voorontwerp in het 1e kwartaal van 2019. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten, na goedkeuring door de gemeenteraad, medio 2019. U ontvangt tegen die tijd meer informatie over de werkzaamheden.

Gepubliceerd: 22 november 2018Laatste wijziging: 3 december 2018