Verkeerslichten in Den Haag

Bij de afstelling van verkeerslichten houdt Den Haag voor alle weggebruikers rekening met de verkeerssituatie. Het is belangrijk dat verkeerslichten goed werken.

Werkt een verkeerslicht niet of kan de situatie veiliger, meld dit dan bij de gemeente.

Voorrang voor openbaar vervoer

Fietsers wachten voor rood verkeerslicht

Bussen en trams krijgen bij verkeerslichten altijd voorrang. Deze regeling maakt het aantrekkelijk om in Den Haag met openbaar vervoer te reizen. De gemeente wil dat trams en bussen zo weinig mogelijk stoppen voor verkeerslichten. Wel houdt de gemeente hierbij zoveel mogelijk rekening met het andere verkeer.    

Als de verkeerslichten om welke reden dan ook niet werken, heeft een tram ook voorrang. Behalve als de tram een voorrangsweg kruist. Alleen in dat geval hebben bestuurders op de voorrangsweg voorrang op de tram.

Verkeerslichten voor auto’s

In Den Haag is veel afslaand en kruisend verkeer. Ook heeft het openbaar vervoer steeds voorrang. Daarom is een ‘groene golf ‘ waarbij auto’s die op een vaste snelheid rijden altijd groen licht hebben, niet mogelijk.

Op verschillende plekken staan ‘slimme’ verkeerslichten. Met behulp van camera’s staan verkeerslichten met elkaar in verbinding in drukke situaties. De automobilist hoeft hierdoor minder vaak te stoppen. De camera’s slaan geen beelden op.

Verkeerslichten worden ’s avonds vaak uit gezet. Het licht knippert dan op oranje. De plaatsen waar dit gebeurt, zijn bepaald door de gemeente samen met de verkeerspolitie.

Verkeerslichten voor fietsers

Bij de aanleg van fietspaden en het opnieuw inrichten van een kruising probeert de gemeente de ruimte voor fietsers bij verkeerslichten te vergroten. Op alle nieuwe kruispunten en kruispunten waar verkeerslichten worden vervangen, komen extra verkeerslichten speciaal voor fietsers.

Blinden en slechtzienden

Veel verkeerslichten hebben rateltikkers voor blinden en slechtzienden. Een rateltikker tikt langzaam tijdens rood en snel tijdens groen licht. Meestal tussen 7.00 en 22.30 uur, waarbij het geluid na 19.00 uur zachter staat. Toch kunnen rateltikkers geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaken. Daarom worden ze niet standaard gebruikt.

Storingen melden

Ziet u een verkeerslicht dat is beschadigd of niet werkt zoals het hoort te werken, meld dit dan meteen bij de gemeente. Dan kan het gerepareerd worden. Hier kunt u ook melden dat een verkeerslicht niet goed zichtbaar is.
 
Als er waarschuwingslichten of signalen bij een verkeerslicht staan, is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Staan de lichten niet bij een verkeerslicht dan repareert de HTM deze. U kunt dan bellen naar de HTM-consumentenlijn op 0900 - 486 46 36.

Gerelateerde informatie

Gepubliceerd: 3 december 2012Laatste wijziging: 11 september 2019